Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Με τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή επιτυγχάνεται να αφαιρείται ο κακοήθεις όγκος στο νεφρό, με διατήρηση μέρους του νεφρού.

Η εξέλιξη της ογκολογικής ουρολογίας επεκτάθηκε στη χειρουργική του νεφρού, καταφέρνοντας να αφαιρείται ο όγκος με διατήρηση του νεφρού. Υφίστανται ενδείξεις, όπως:
Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

 • Απόλυτες: ανατομικός ή λειτουργικός μονήρης νεφρός
 • Σχετικές:
  α) συνθήκες που μπορεί να απειλήσουν τη μελλοντική λειτουργικότητα του ετερόπλευρου νεφρού, πχ Σακχαρώδης διαβήτης, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση κλπ
  β) κληρονομικές παθήσεις με υψηλό κίνδυνο προσβολής από όγκο του άλλου νεφρού, πχ νόσο Von-Hippel Lindau

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ

 • Για όγκους < 4 εκ → παρέχει διαστήματα ελεύθερα νόσου και επιβίωση παρόμοια με αυτά της ριζικής
 • Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική νεφρεκτομή σε σχέση με αυτούς που έχουν υποστεί μερική νεφρεκτομή, πιθανώς να έχουν αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας, που οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια!!!
 • Ασθενείς με όγκους ακόμα και μέχρι 7 εκ, που έχουν υποβληθεί σε μερική νεφρεκτομή → ίδια καλά ογκολογικά αποτελέσματα με αυτoύς με ριζική νεφρεκτομή

Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή πραγματοποιείται διεθνώς σε μικρούς σχετικά όγκους (μέχρι 4 εκατ.) και μακριά από τα αγγεία του νεφρού. Η αφαίρεση μεγαλύτερων όγκων (μέχρι και 6,5 εκατοστά) και κοντά στα μεγάλα αγγεία απαιτεί απόλυτη εμπειρία, συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας, συγχρονισμό αποφασιστικών χειρουργικών κινήσεων και ταχύτητας, και εξαιρετικά εκπαιδευμένο αναισθησιολογικό team, ώστε να μην ισχαιμίσει ο νεφρός.

Επίσης, σε περίπτωση συνδρόμου πολλαπλών όγκων και στους 2 νεφρούς πάση θυσία θα πρέπει να διατηρούνται οι νεφροί, ώστε ο ασθενής να μην υποβάλλεται σε ακρωτηριαστικά χειρουργεία ολικής αφαίρεσης νεφρού και να παραμείνει ΆΝΕΦΡΟΣ! Έτσι, στον ασθενή αυτόν πραγματοποιείται ρομποτική μερική νεφρεκτομή και ο ασθενής αυτός διατηρεί τους νεφρούς του, ενώ και το επίπεδο διαβίωσής του εξαιρετικό, καθώς και η ελπίδα του για λαμπρό μέλλον υπαρκτή με ποιότητα ζωής. Η χειρουργική αυτή αποτελεί δείγμα εξελιγμένου και προοδευτικού ρομποτικού ουρολογικού χειρουργικού επιτεύγματος!

Άλλες τεχνικές εξαίρεσης του καρκίνου νεφρού μη χειρουργικές

A. Κρυοθεραπεία (Cryotherapy), Ραδιοσυχνότητα ή Ραδιοκύματα (Radiofrequency)

Πραγματοποιούνται σε:
Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

 • Μικρούς καρκίνους νεφρού (< 3 εκ.)
 • Ηλικιωμένους ασθενείς
 • Ασθενείς με αυξημένο διεγχειρητικό κίνδυνο
 • Σε νεφρούς με πολλαπλούς όγκους άμφω
 • Σε μονήρη νεφρό

Πρόκειται για εισαγωγή βελόνας, μιας ή περισσότερων ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, που εισάγεται μέσα στον καρκίνο και ο τελευταίος νεκρώνεται, στη μεν κρυοθεραπεία μέσω ψύξης στη δε ραδιοσυχνότητα μέσω θερμικής νέκρωσης. Προς το παρόν δεν υποκαθιστούν τη χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου νεφρού αλλά εφαρμόζονται σε ασθενείς με τις πιο πάνω ενδείξεις.

B. Χειρουργική θεραπεία καρκίνου νεφρού με μετάσταση

 Μεταστασεκτομή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε:

 • αρρώστους με υπολειμματική και εξαιρέσιμη μεταστατική νόσο, που έχουν σταθεροποιηθεί ή υπακούσει σε προηγηθείσα θεραπεία
 • μονήρη υποτροπή στην κοίτη του αφαιρεθέντος νεφρού με τον καρκίνο
 • περιορισμένο αριθμό μεταστατικών εστιών, και φυσικά
 • ο ασθενής να ευρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση,

ώστε να βελτιωθεί η πρόγνωση.

Διαβάστε Ακόμη

Παθήσεις / Καρκίνος Νεφρών - Αίτια- Συμπτώματα-Θεραπεία

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος).