Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi.

Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi.

Ένα πρώτο επίτευγμα αποτελεί η απόκτηση στη ρομποτική χειρουργική δυναμική, του πιο πρόσφατου και εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος da Vinci Xi. Η μονάδα αυτή παρέχει πολλά χειρουργικά πλεονεκτήματα.

Αρχικά, το μέγεθoς του ρομπότ μικρότερο άρα και οι βραχίονές του περισσότερο εργονομικοί, πλησιάζει και προσαρμόζεται στον ασθενή με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παλιότερο σύστημα. Αυτό επιτρέπει τη μεγαλύτερη άνεση κινήσεων και εργονομίας τόσο του βοηθού χειρουργού, του οποίου το έργο εξίσου σημαντικό, όσο και του ίδιου του χειρουργού αναφορικά στο όργανο ενδιαφέροντος-στόχο.

Επιπλέον, η καθαρότητα, μεγέθυνση και ευκρίνεια (focus) του χειρουργικού πεδίου είναι ανώτερη του προηγούμενου συστήματος Si, οπότε οι χειρουργικοί μας χειρισμοί πιο αποτελεσματικοί, ακριβείς και αποφασιστικοί, κάτι που ήδη διαφαίνεται στα χειρουργικά μας αποτελέσματα.

Οφέλη ρομποτικού συστήματος da Vinci Xi

Για παράδειγμα, τα πρώτα οφέλη του νέου συστήματος ήδη έχουν φανεί στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, μια εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση απαλλαγής από τον προστατικό καρκίνο. Σε αυτή την επέμβαση η ιδιομορφία έγκειται στο ότι δεν υπερτονίζονται μόνο τα ογκολογικά αποτελέσματα αλλά και τα λειτουργικά επακόλουθα, όπως είναι η διατήρηση της εγκράτειας και η στυτική λειτουργία. Η ευκρίνεια κι εργονομία του συστήματος Xi αποδίδουν τα μέγιστα και στις δυο παραμέτρους και ειδικά στη διατήρηση των στυτικών νεύρων, όπου «παίζουμε» με το χιλιοστό για να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο τις τεχνικές μας ενσωματώνοντας στο λογισμικό της επέμβασης τις αξιολογότατες πληροφορίες της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη, έχοντας λεπτομερή δεδομένα για την έκταση του όγκου και της γειτνίασης με τα αγγειονευρώδη δεμάτια, τα υπεύθυνα για τη στύση.

Καρκίνος Προστάτη

Ανάλογα αποτελέσματα ογκολογικά και λειτουργικά έχουμε καταφέρει και στο τεράστιο χειρουργικό κεφάλαιο της ριζικής κυστεκτομής στο διηθητικό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης, είτε με δημιουργία νεοκύστης από έντερο είτε αν πραγματοποιούμε εκτροπή των ούρων με στομία στο δέρμα.

Αντιμετώπιση Καρκίνου νεφρού

Σημαντικότατη επίσης είναι η συμβολή του νέου συστήματος Xi και στον καρκίνο του νεφρού. Και δε μιλάμε τόσο για την περίπτωση όπου θα πρέπει να αφαιρείται όλος ο νεφρός, αλλά για τις περιπτώσεις όπου έχουμε στόχο να διατηρήσουμε τη νεφρική μονάδα, αφαιρώντας μόνο τον όγκο, σε ένα κέντρο όπως το δικό μας όπου θεωρείται κέντρο αναφοράς (μερική νεφρεκτομή). Με το καινούριο σύστημα έχουμε φτάσει να αφαιρούμε μεγαλύτερους όγκους εκεί όπου παλιότερα δεν ήταν εφικτό, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε την ποιότητα λειτουργίας του εναπομείναντος νεφρού, μειώνοντας δραστικά το χρόνο όπου ισχαιμεί ο νεφρός υποχρεωτικά για να αφαιρέσουμε τον όγκο.

Ας σημειωθεί πως το νέο σύστημα έχει βελτιώσει – για όλους τους παραπάνω λόγους εργονομίας και ακρίβειας – τα χειρουργικά δεδομένα μας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παθήσεων του ουροποιητικού, όπως συγγενείς ανωμαλίες, πρόπτωση γυναικείων γεννητικών οργάνων κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μου…