Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή

Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή Η ριζική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης για θεραπεία του διηθητικού καρκίνου αυτής συνοδεύεται από την ταυτόχρονη εξαίρεση του προστάτη στον άνδρα και πολλές φορές της μήτρας και των εξαρτημάτων στη γυναίκα, όπως και με την ταυτόχρονη...

Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Ριζική Κυστεκτομή

Ρομποτική κυστεκτομή Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Ριζική Κυστεκτομή Μια μεγάλη συνεισφορά του ρομπότ στην ουρολογική ογκολογία αποτελεί ο διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης. Ευτυχώς, το 90% των καρκίνων της κύστης αποτελούν τα θηλώματα, τα οποία συνιστούν επιφανειακό...