Καρκίνος Νεφρού, ρομποτική νεφρεκτομή, νεφρεκτομή, μερική νεφρεκτομή

Άλλες Παθήσεις Νεφρών

Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΝΕΦΡΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του όγκου πραγματοποιείται είτε η μερική αφαίρεση του οργάνου με τον όγκο ή η ριζική νεφρεκτομή (αφαίρεση όλου του νεφρού). Εφαρμόζεται πλέον σε ειδικευμένα κέντρα η ρομποτική και λαπαροσκοπική μέθοδος (χωρίς τομές και συνήθως αναίμακτη).

 

Β. ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ (νεφρική λιθίαση)

Οι πέτρες στο νεφρό μπορεί να υπάρχουν είτε μέσα στους κάλυκες (οι μικρότεροι σάκοι συλλογής των ούρων), είτε μέσα στη κεντρική ουροφόρο κοιλότητα του νεφρού (πύελος).

 

Γ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΝΕΦΡΩΝ (πεταλοειδής νεφρός, διπλός νεφρός, σύνδρομο στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής, έκτοπος νεφρός κλπ)


Πεταλοειδής νεφρός: οι νεφροί ενωμένοι δίκην πετάλου

Σύνδρομο στένωσης πυελο- ουρητηρικής συμβολής: το σημείο ένωσης νεφρού και ουρητήρα είναι εκ γενετής στενωμένο.

Δ. ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ  

Διαβάστε Ακόμη