Παθήσεις Ουρητήρων

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

 

Β. Όγκοι ουρητήρων    

 

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

 

Β. Όγκοι ουρητήρων    

 

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)