Παθήσεις Ουρητήρων

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

 

Β. Όγκοι ουρητήρων    

 

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

 

Β. Όγκοι ουρητήρων    

 

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)

Επικοινωνήστε μαζί μου…