Παθήσεις Ουρητήρων

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

 

Β. Όγκοι ουρητήρων    

 

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

 

Β. Όγκοι ουρητήρων    

 

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)