Εξαιρετικά αποτελέσματα διατήρησης του νεφρού σε όγκους ακόμη και ευμεγέθεις με τη ρομποτική χειρουργική.

Ο καρκίνος ή γενικότερα οι όγκοι νεφρού παλαιότερα αντιμετωπίζονταν με ριζική αφαίρεση όλου του νεφρού. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκε η μερική αφαίρεση του νεφρού με τον όγκο, όταν αυτός είχε μέγεθος μέχρι 4 εκατοστά, αρκεί να ήταν στην περιφέρεια του νεφρού και μακριά από τα νεφρικά αγγεία.

Mε τη χρήση της ρομποτικής κάναμε ένα βήμα παραπέρα. Ακολουθώντας τις διεθνείς βιβλιογραφικές μελέτες, αφαιρούμε όγκους μεγαλύτερους, ακόμα και μέχρι 7 εκατοστά, σε κέντρα αναφοράς όπως στο Κέντρο Ελάχιστα επεμβατικής ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών, δίνοντας απόλυτη βαρύτητα στο κέρδος των ασθενών διατηρώντας και τις 2 νεφρικές μονάδες. Αποτελεί πλεονέκτημα να έχει κάποιος και τους 2 νεφρούς, αφού κατά τη διάρκεια της ζωής η νεφρική λειτουργία μπορεί να επιδεινωθεί από συχνές νόσους, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κλπ.

Προχωρήσαμε ακόμα ένα βήμα. Αφαιρούμε πλέον όγκους που δεν είναι περιφερικοί, αλλά μπορούν να εισέρχονται σε βάθος μέσα στο νεφρικό φλοιό ή και να γειτνιάζουν με τα μεγάλα νεφρικά αγγεία.

Και κάτι ακόμα παραπάνω. Μέχρι στιγμής αφαιρούνταν όγκοι οι οποίοι προέβαλαν από την επιφάνεια του νεφρού και είναι ορατοί. Η μεγάλη καινοτομία ήρθε με τη χρήση του ρομποτικού υπέρηχου. Πρόκειται για ένα μικρό τσιπ υπερήχων, το οποίο εισέρχεται από μια οπή της κοιλίας και μπορεί να εντοπίζει τον όγκο, όντας αυτός βαθιά μέσα στο νεφρικό παρέγχυμα χωρίς να φαίνεται από την επιφάνεια (εσωτερικοί όγκοι). Κατευθυνόμαστε έτσι στο σημείο αυτό και αφαιρούμε εκλεκτικά τον όγκο, θυσιάζοντας το λιγότερο δυνατό υγιές τμήμα νεφρού.

Tεράστια καινοτομία και πρόοδος στον καρκίνο του νεφρού: Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή με ταυτόχρονη αφαίρεση καρκινικού θρόμβου από την κάτω κοίλη φλέβα.
Σε μερικές περιπτώσεις επιθετικού νεοπλάσματος του νεφρού, ο όγκος δημιουργεί καρκινικό θρόμβο ο οποίος μπορεί να επεκταθεί στην κάτω κοίλη φλέβα, η οποία αποτελεί φλέβα που καταλήγει στην καρδιά και μεταφέρει τα άχρηστα προϊόντα από το κάτω ήμισυ του σώματος. Αυτός ο θρόμβος σπάνια μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι την καρδιά. Για την όσο δυνατόν εκρίζωση της νόσου, πέρα από το νεφρό θα πρέπει να αφιαρεθεί όλος ο καρκινικός θρόμβος. Ενώ αυτό πριν από λίγα χρόνια πραγματοποιούνταν μόνο με εκτεταμένο ανοικτό χειρουργείο, σε κέντρα αναφοράς όπως και στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών έχουμε πραγματοποιήσει με απόλυτη επιτυχία, χωρίς αιμορραγία και μόνο με 3ήμερη νοσηλεία τέτοιου είδους περιστατικά με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος daVinci. Κέρδος για τον ασθενή: ταχύτατη ανάρρωση και έξοδος από το νοσοκομείο, ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος και γρήγορη ανάνηψη, μηδενικές μεταγγίσεις, μικρότερη νοσηρότητα από την επέμβαση.