Ουρολογικές Παθήσεις

Τι είναι η ουρολογία & τι είναι ο ουρολόγος.

Η Ουρολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με το ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα του ανδρικού σώματος, καθώς και με το ουροποιητικό σύστημα του γυναικείου σώματος.

Ο ουρολόγος είναι ο ιατρός που αντιμετωπίζει παθήσεις στο ουρολογικό σύστημα ανδρών και γυναικών αλλά και ειδικεύεται και στην αντιμετώπιση παθήσεων που αφορούν στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα. Αποτελεί κατεξοχήν χειρουργική ειδικότητα με πολλά πεδία (ενδοσκοπική χειρουργική, laser, ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική, χειρουργική με μικροσκόπιο κλπ).

ΝΕΦΡΟΙ

Οι διαστάσεις των νεφρών είναι γύρω στα 11 με 12 εκατοστά και τα όργανα αυτά βρίσκονται κάτω από τα δύο μέρη του θώρακα, δεξιά και αριστερά της σπονδυλικής μας στήλης. Είναι πίσω από το έντερο και ακουμπούν στο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα. O δεξιός νεφρός βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από ό,τι ο αριστερός νεφρός λόγω του ήπατος.

Οι νεφροί μέσω της ούρησης αποβάλλουν επιβλαβείς για τον οργανισμό ουσίες και έχουν τη συμβολή τους στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και των ηλεκτρολυτών (νατρίου, καλίου κλπ). Αυτό συμβαίνει αφού ο νεφρός είναι το όργανο που ρυθμίζει τη διακίνηση και επαναρρόφηση νερού, γλυκόζης και αμινοξέων, ουσίες μείζονος σημασίας για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας.

Ένα επίσης πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των νεφρών είναι η παραγωγή ορμονών, όπως η ρενίνη, που είναι καθοριστική για την αρτηριακή πίεση, καθώς και η ερυθροποιητίνη, βασική ορμόνη παραγωγής των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος.

Συνηθέστερες ουρολογικές παθήσεις σχετικές με τους νεφρούς.

ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΠΕΟΣ

Β. ΟΡΧΕΙΣ

Πρόκειται για τους αδένες στον άνδρα που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή των ανδρικών ορμονών και τη σπερματογένεση.

Συνηθέστερες παθήσεις για πέος και όρχεις.

 

Από ποια όργανα αποτελείται το ουροποιητικό σύστημα;

 

To αμιγώς ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τo ανώτερο ουροποιητικό σύστημα: νεφρούς και ουρητήρες και το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα: ουροδόχο κύστη και ουρήθρα.

ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ

Αποτελούν σωληνώδη όργανα που αποχετεύουν τα ούρα από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη

Οι ουρητήρες διαθέτουν μυϊκό ιστό που τους περιβάλλει και με τη σύσπαση προωθούν τα ούρα στη δεξαμενή των ούρων, δηλαδή την ουροδόχο κύστη.

Παθήσεις ουρητήρων.

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Όσον αφορά στον άντρα, υπάρχει ο προστάτης, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που ξεκινά η ουρήθρα από την κύστη και την οποία περιβάλλει και οι σπερματοδόχες κύστεις που ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα της κύστης και ενώνονται ανατομικά αλλά και λειτουργικά με τον προστάτη.

Παθήσεις σχετικές με τον προστάτη.

ΚΟΛΠΟΣ & ΜΗΤΡΑ

Στη γυναίκα, ο κόλπος βρίσκεται πίσω από την ουρήθρα και την κύστη, ενώ η μήτρα αγκαλιάζει την κύστη από κάτω και πίσω.”

Παθήσεις σχετικές με τα γυναικεία γεννητικά όργανα.

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

Αδένες, των οποίων οι παθήσεις τους άπτονται επίσης της ουρολογίας, αποτελούν τα επινεφρίδια που αφορούν και στα δύο φύλα. Οι αδένες αυτοί είναι υπεύθυνοι για την έκκριση διαφόρων απαραίτητων ορμονών, όπως η κορτιζόλη, οι κατεχολαμίνες (αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη) και μικρή ποσότητα ανδρικών ορμονών (ανδρογόνων), όπως και άλλες ουσίες, που συμβάλλουν στη ρύθμιση ηλεκτρολυτών, πχ νατρίου (αλδοστερόνη).

Επικάθονται στους νεφρούς, και γι αυτό ονομάζονται επι-νεφρίδια.

Παθήσεις σχετικές με τα επινεφρίδια.