Μέθοδος Optilume - Στένωμα Ουρήθρας

Η ουρήθρα αποτελεί ένα από τα πιο ευγενή όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελεί τον τελικό σωλήνα αποβολής των ούρων προς το περιβάλλον. Στη γυναίκα οι παθήσεις της ουρήθρας είναι πολύ σπάνιες και δεν είναι τυχαίο πως και η σπανιότητα αυτή είναι και αποτέλεσμα του πολύ βραχύτερου μήκους της σε σχέση με την ανδρική.

H ανδρική ουρήθρα έχει μεγάλο μήκος και λόγω του πέους αλλά επιπλέον το αρχικό της τμήμα περιβάλλεται από τον προστάτη.

Μια από τις πιο βασανιστικές βλάβες της ανδρικής ουρήθρας αποτελεί το στένωμα. Μπορεί να αναπτυχθεί από το αρχικό της τμήμα, στο ύψος του αυχένα της ουροδόχου κύστης (τελείωμα της κύστης) μέχρι το έξω στόμιό της στη βάλανο του πέους.

Συνήθεις αιτίες:

  • Φλεγμονές της ουρήθρας (πχ ουρηθρίτιδα, βλεννόρροια)
  • Τραυματισμός (συνήθως από καθετήρα, πτώση κυρίως ιππαστί πχ από μηχανή, ποδήλατο)
  • Ενδοσκοπικές επεμβάσεις (διουρηθρική προστατεκτομή, αφαίρεση όγκου κύστης κλπ)
  • Ακτινοβολία (πχ για καρκίνο προστάτη ή ουροδόχου κύστης)

Συμπτώματα:

Τα ουρηθρικά στενώματα δημιουργούν έντονο αίσθημα δυσουρίας, συχνουρία, διακεκομμένη ούρηση, πόνο κατά την ούρηση, αιματουρία και άγχος για τη δυσχερή αποβολή των ούρων και φόβο επίσχεσης.

Aντιμετώπιση:

1. H πρώτη χειρουργική πράξη για την αντιμετώπιση στενώματος ουρήθρας αποτελεί η οπτική ουρηθροτομή. Ενδοσκοπικά μέσα από την ουρήθρα με μαχαιρίδιο διατέμνεται το στένωμα και αποκαθίσταται το εύρος του αυλού της ουρήθρας.

Optilum

Ο ασθενής δύναται να λάβει εξιτήριο αυθημερόν, ενώ ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως την επόμενη ημέρα.

2. Ουρηθροπλαστική. Δυστυχώς, πάρα πολλές φορές το στένωμα υποτροπιάζει και η κυκλική ουλή που κλείνει τον αυλό ξαναδημιουργείται. Τότε είτε ο ασθενής, αν είναι ηλικιωμένος ή επιβαρυμένος γενικά από θέματα υγείας, τίθεται σε τακτικό πρόγραμμα διαστολών με καθετήρες (εξαρτημένος όμως από συχνές επισκέψεις στον ουρολόγο του), είτε πραγματοποιείται επέμβαση στο περίνεο, όπου αφαιρείται το στενωμένο τμήμα της ουρήθρας και ξαναενώνονται τα υγιή της τμήματα, είτε αν η ουλή έχει μεγάλο μήκος λαμβάνεται μόσχευμα συνήθως από το στοματικό βλεννογόνο του ασθενούς (ουρηθροπλαστική). Τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου 75-80% σε έμπειρα χέρια, ενώ η διάρκεια καθετηριασμού μετεγχειρητικά είναι πολυήμερη.

3. Επαναστατική Μέθοδος, Διαστολή Ουρήθρας με Μπαλόνι ΟPTILUM.

Optilum

Πολύ πρόσφατα, εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας η μέθοδος Optilum.

Optilum

Η μέθοδος Optilum περιλαμβάνει την εισαγωγή, συνήθως ενδοσκοπικά υπό όραση ή και ακτινοσκοπικά μέσα στην ουρήθρα, ενός λεπτού καθετήρα, ο οποίος φέρει ένα μπαλόνι διαστολής.

Optilum

Το μπαλόνι φουσκώνει ακριβώς στο σημείο του στενώματος και διαστέλλει το στένωμα.

Optilum

Η ιδαιτερότητα όμως του μπαλονιού αυτού διαστολής αποτελεί ένα κυτταροστατικό φάρμακο, η πακλιταξέλη, η οποία επαλείφει τα εξωτερικά τοιχώματα του μπαλονιού κι εμφυτεύεται όπως φουσκώνει αυτό κυκλικά σε όλη την επιφάνεια της ουλής.

Optilum

Το φάρμακο αυτό έχει την ιδιότητα να αναστέλλει την παραγωγή των κυττάρων του ουλώδους ιστού (ινοβλάστες), άρα και την αναπαραγωγή της ίδιας της ουλής. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά υπό καταστολή ή νάρκωση, ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα με ένα λεπτό καθετήρα, ο οποίος αφαιρείται 48 ώρες μετά.

Στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών έχουν πραγματοποιηθεί τα περισσότερα περιστατικά στον Ελληνικό χώρο. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου στον ενάμισυ χρόνο που εφαρμόζεται είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Το πλείστον των ασθενών δε χρειάστηκαν σε αυτό το διάστημα επανάληψη της ουρηθροτομής ή διαστολών ουρήθρας, διατήρησαν ικανοποιητική ροή ούρων και μέχρι στιγμής απαλλάχθηκαν από ένα βαρύτερο χειρουργείο όπως αυτό της ουρηθροπλαστικής!

Γεώργιος Ν Κυριάκου, MD, PhD, FEBU
Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας Ιατρικού Αθηνών
Έμμισθο Εκπαιδευτικό Μέλος IRCAD/EITS Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η ουρήθρα αποτελεί ένα από τα πιο ευγενή όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελεί τον τελικό σωλήνα αποβολής των ούρων προς το περιβάλλον. Στη γυναίκα οι παθήσεις της ουρήθρας είναι πολύ σπάνιες και δεν είναι τυχαίο πως και η σπανιότητα αυτή είναι και αποτέλεσμα του πολύ βραχύτερου μήκους της σε σχέση με την ανδρική.

H ανδρική ουρήθρα έχει μεγάλο μήκος και λόγω του πέους αλλά επιπλέον το αρχικό της τμήμα περιβάλλεται από τον προστάτη.

Μια από τις πιο βασανιστικές βλάβες της ανδρικής ουρήθρας αποτελεί το στένωμα. Μπορεί να αναπτυχθεί από το αρχικό της τμήμα, στο ύψος του αυχένα της ουροδόχου κύστης (τελείωμα της κύστης) μέχρι το έξω στόμιό της στη βάλανο του πέους.

Συνήθεις αιτίες:

  • Φλεγμονές της ουρήθρας (πχ ουρηθρίτιδα, βλεννόρροια)
  • Τραυματισμός (συνήθως από καθετήρα, πτώση κυρίως ιππαστί πχ από μηχανή, ποδήλατο)
  • Ενδοσκοπικές επεμβάσεις (διουρηθρική προστατεκτομή, αφαίρεση όγκου κύστης κλπ)
  • Ακτινοβολία (πχ για καρκίνο προστάτη ή ουροδόχου κύστης)

Συμπτώματα:

Τα ουρηθρικά στενώματα δημιουργούν έντονο αίσθημα δυσουρίας, συχνουρία, διακεκομμένη ούρηση, πόνο κατά την ούρηση, αιματουρία και άγχος για τη δυσχερή αποβολή των ούρων και φόβο επίσχεσης.

Aντιμετώπιση:

1. H πρώτη χειρουργική πράξη για την αντιμετώπιση στενώματος ουρήθρας αποτελεί η οπτική ουρηθροτομή. Ενδοσκοπικά μέσα από την ουρήθρα με μαχαιρίδιο διατέμνεται το στένωμα και αποκαθίσταται το εύρος του αυλού της ουρήθρας.

Optilume

Ο ασθενής δύναται να λάβει εξιτήριο αυθημερόν, ενώ ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως την επόμενη ημέρα.

2. Ουρηθροπλαστική. Δυστυχώς, πάρα πολλές φορές το στένωμα υποτροπιάζει και η κυκλική ουλή που κλείνει τον αυλό ξαναδημιουργείται. Τότε είτε ο ασθενής, αν είναι ηλικιωμένος ή επιβαρυμένος γενικά από θέματα υγείας, τίθεται σε τακτικό πρόγραμμα διαστολών με καθετήρες (εξαρτημένος όμως από συχνές επισκέψεις στον ουρολόγο του), είτε πραγματοποιείται επέμβαση στο περίνεο, όπου αφαιρείται το στενωμένο τμήμα της ουρήθρας και ξαναενώνονται τα υγιή της τμήματα, είτε αν η ουλή έχει μεγάλο μήκος λαμβάνεται μόσχευμα συνήθως από το στοματικό βλεννογόνο του ασθενούς (ουρηθροπλαστική). Τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου 75-80% σε έμπειρα χέρια, ενώ η διάρκεια καθετηριασμού μετεγχειρητικά είναι πολυήμερη.

3. Επαναστατική Μέθοδος, Διαστολή Ουρήθρας με Μπαλόνι ΟPTILUME.

Optilume

Πολύ πρόσφατα, εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας η μέθοδος Optilume.

Optilume

Η μέθοδος Optilume περιλαμβάνει την εισαγωγή, συνήθως ενδοσκοπικά υπό όραση ή και ακτινοσκοπικά μέσα στην ουρήθρα, ενός λεπτού καθετήρα, ο οποίος φέρει ένα μπαλόνι διαστολής.

Optilume

Το μπαλόνι φουσκώνει ακριβώς στο σημείο του στενώματος και διαστέλλει το στένωμα.

Optilume

Η ιδαιτερότητα όμως του μπαλονιού αυτού διαστολής αποτελεί ένα κυτταροστατικό φάρμακο, η πακλιταξέλη, η οποία επαλείφει τα εξωτερικά τοιχώματα του μπαλονιού κι εμφυτεύεται όπως φουσκώνει αυτό κυκλικά σε όλη την επιφάνεια της ουλής.

Optilume

Το φάρμακο αυτό έχει την ιδιότητα να αναστέλλει την παραγωγή των κυττάρων του ουλώδους ιστού (ινοβλάστες), άρα και την αναπαραγωγή της ίδιας της ουλής. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά υπό καταστολή ή νάρκωση, ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα με ένα λεπτό καθετήρα, ο οποίος αφαιρείται 48 ώρες μετά.

Στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών έχουν πραγματοποιηθεί τα περισσότερα περιστατικά στον Ελληνικό χώρο. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου στον ενάμισυ χρόνο που εφαρμόζεται είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Το πλείστον των ασθενών δε χρειάστηκαν σε αυτό το διάστημα επανάληψη της ουρηθροτομής ή διαστολών ουρήθρας, διατήρησαν ικανοποιητική ροή ούρων και μέχρι στιγμής απαλλάχθηκαν από ένα βαρύτερο χειρουργείο όπως αυτό της ουρηθροπλαστικής!

Γεώργιος Ν Κυριάκου, MD, PhD, FEBU
Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας Ιατρικού Αθηνών
Έμμισθο Εκπαιδευτικό Μέλος IRCAD/EITS Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου