Πέτρα στα Νεφρά - Λιθίαση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ, ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ LASER – ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Πέτρες στα νεφρά (λιθίαση) μπορούν να δημιουργηθούν οπουδήποτε στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού. Για να σχηματισθούν λίθοι πρέπει να υπάρχει συνήθως μια μεταβολική διαταραχή, όπου διάφορα άλατα ή ιχνοστοιχεία αποβάλλονται σε περίσσεια με τα ούρα, καθιζάνουν και το ίζημα αυτό αποτελεί πυρήνα συγκόλλησης νέων αλάτων και σχηματισμό πέτρας. Επίσης, πέτρες στα νεφρά μπορούν να δημιουργηθούν όταν το αποχετευτικό σύστημα του νεφρού αποικίζεται με μικρόβια που δύσκολα εκριζώνονται τα οποία με τη σειρά τους σχηματίζουν πλάκες συγκόλλησης νέων αλάτων και σχηματισμό λίθων. Πέτρες στα νεφρά μπορούν επίσης να εμφανιστούν μετά από χρόνια χρήση φαρμάκων (πχ για θεραπεία του AIDS) ή λήψη χημειοθεραπείας για κακοήθειες. Σπανιότερα, υπάρχουν κληρονομικές νόσοι που δημιουργούν λίθους, όπως η λιθίαση από κυστίνη. Η σημαντικότερη βέβαια αιτία σχηματισμού λίθων αποτελεί η πλημμελής πρόσληψη υγρών και γι αυτό η σημαντικότερη πρόληψη σχηματισμού νέων λίθων είναι η λήψη πολλών υγρών.

Υπάρχουν διάφορα είδη λιθίασης (λίθοι οξαλικού ή φωσφορικού ασβεστίου, ουρικού νατρίου, ουρικού οξέος, εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου, φλεγμονώδης λιθίαση κλπ).

Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση των λίθων ενδείκνυται και η ανάλογη θεραπεία.

Εξωσωματική λιθοτριψία

πέτρες στα νεφρά

πέτρες στα νεφρά

Πέτρες στα νεφρά μέχρι περίπου 2 εκατοστά μέσα στο νεφρό ή λίθοι στο ανώτερο τμήμα του ουρητήρα μπορούν πρώτιστα να αντιμετωπιστούν με εξωσωματική λιθοτριψία.
Οι πιο μεγάλοι και σκληροί λίθοι μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες
λιθοτριψίας. Αν ο λίθος είναι πάνω από 1 εκατοστό, τότε πολλοί ουρολόγοι
προτιμούν την τοποθέτηση stent (pig-tail), το οποίο προφυλάσσει τη δημιουργία
κολικών ή άλλων επιπλοκών (πχ διάταση του νεφρού), όταν ευμεγέθη συγκρίμματα
αποβάλλονται κατά μήκος του ουρητήρα προς την ουροδόχο κύστη. H εξωσωματική λιθοτριψία συνήθως πραγματοποιείται με καταστολή (μέθη), ώστε ο ασθενής να μην πονάει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να μπορεί η ισχύς των κρουστικών κυμάτων να φτάσει την τιμή-στόχο για τη διάλυση του λίθου. Δεν απαιτεί νοσηλεία.

πέτρες στα νεφρά

πέτρες στα νεφρά

Η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων με laser stone light αποτελεί τη νεότερη καινοτομία στο ενδοσκοπικό κομμάτι της ουρολογίας για απαλλαγή της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού από λίθους, ακόμα και ευμεγέθεις (> 2 εκατοστά), όπως επίσης και πολυάριθμους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται (με τη βοήθεια του ημι-άκαμπτου και εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου και μέσω κάμερας), ακόμα και μέσα στις νεφρικές κοιλότητες.

Η ενδοσκοπική αυτή επέμβαση (δηλαδή μέσα από την ουρήθρα) μπορεί να κατακερματίσει έναν ευμεγέθη λίθο ακόμα και σε μια συνεδρία, ώστε σύντομα οι ασθενείς να απαλλαγούν πλήρως από την πέτρα τους αποφεύγοντας 2 και 3 συνεδρίες εξωσωματικής λιθοτριψίας. Επίσης, η laser λιθοτριψία με το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (εύκαμπτο λεπτό εργαλείο με κάμερα μέσα από την ουρήθρα) ενδείκνυται ακόμα και σε μικρούς σχετικά λίθους, που βρίσκονται όμως σε τέτοια θέση μέσα στο νεφρό (κάτω κάλυκα δηλαδή κάτω πόλο νεφρού) ώστε και να κατακερματιστούν από μια λιθοτριψία τα συγκρίμματα δεν μπορούν να αποβληθούν λόγω βαρύτητας. H ευκαμπτότητα του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου μπορεί να προσεγγίσει το λίθο ακόμα και στο πιο δυσπρόσιτο σημείο μέσα στις κοιλότητες του νεφρού.

πέτρες στα νεφρά

Τα συγκρίμματα κατόπιν αφαιρούνται εγκλωβισμένα μέσα σε ένα δίχτυ σαν «μπασκέτα» (basket).

πέτρες στα νεφρά

πέτρες στα νεφρά

Όπως ειπώθηκε, η επέμβαση αυτή είναι ανώδυνη μετεγχειρητικά, διότι πραγματοποιείται μέσα από την ουρήθρα, απαιτεί γενική ή ακόμα και υψηλή ραχιαία αναισθησία, είναι αναίμακτη, και ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

πέτρες στα νεφρά

Η laser ενδοσκοπική λιθοτριψία εφαρμόζεται επίσης σε λίθους ουροδόχου κύστης, πέτρες δηλαδή που σχηματίζονται συνήθως ως επιπλοκή υπερτροφίας προστάτη.
Η συγκεκριμένη ενδοσκοπική ομάδα αριθμεί μια πραγματική πληθώρα τέτοιων περιστατικών λιθίασης με τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση.

Επίσης, αντικείμενο εμπειρίας των συγκεκριμένων χειρουργών αποτελεί και η διαδερμική νεφρολιθοτριψία για την αφαίρεση ευμεγέθων λίθων (κοραλλιοειδών) μέσα από τις νεφρικές κοιλότητες, πραγματοποιώντας κατακερματισμό των λίθων αυτών μέσω μικρής δερματικής οπής. Μέσα από αυτήν την οπή δημιουργείται επίσης οπή στο νεφρικό παρέγχυμα και με ένα μεταλλικό σωλήνα (νεφροσκόπιο) περνάει είτε ίνα laser είτε άλλος μηχανισμός κατακερματισμού λίθου.

πέτρες στα νεφρά

Τα συγκρίμματα αφαιρούνται μέσα από αυτό το εργαλείο προς τα έξω.

πέτρες στα νεφρά

Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για ευμεγέθεις πέτρες στα νεφρά, σαφέστατα όμως περισσότερο αιματηρή διαδικασία σε σχέση με την εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, όπου η δίοδος για την προσέγγιση του λίθου είναι διαμέσου της φυσικής αποχετευτικής οδού (ουρήθρα-κύστη-ουρητήρας- νεφρικές κοιλότητες).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ, ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ LASER – ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Πέτρες στα νεφρά (λιθίαση) μπορούν να δημιουργηθούν οπουδήποτε στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού. Για να σχηματισθούν λίθοι πρέπει να υπάρχει συνήθως μια μεταβολική διαταραχή, όπου διάφορα άλατα ή ιχνοστοιχεία αποβάλλονται σε περίσσεια με τα ούρα, καθιζάνουν και το ίζημα αυτό αποτελεί πυρήνα συγκόλλησης νέων αλάτων και σχηματισμό πέτρας. Επίσης, πέτρες στα νεφρά μπορούν να δημιουργηθούν όταν το αποχετευτικό σύστημα του νεφρού αποικίζεται με μικρόβια που δύσκολα εκριζώνονται τα οποία με τη σειρά τους σχηματίζουν πλάκες συγκόλλησης νέων αλάτων και σχηματισμό λίθων. Πέτρες στα νεφρά μπορούν επίσης να εμφανιστούν μετά από χρόνια χρήση φαρμάκων (πχ για θεραπεία του AIDS) ή λήψη χημειοθεραπείας για κακοήθειες. Σπανιότερα, υπάρχουν κληρονομικές νόσοι που δημιουργούν λίθους, όπως η λιθίαση από κυστίνη. Η σημαντικότερη βέβαια αιτία σχηματισμού λίθων αποτελεί η πλημμελής πρόσληψη υγρών και γι αυτό η σημαντικότερη πρόληψη σχηματισμού νέων λίθων είναι η λήψη πολλών υγρών.

Υπάρχουν διάφορα είδη λιθίασης (λίθοι οξαλικού ή φωσφορικού ασβεστίου, ουρικού νατρίου, ουρικού οξέος, εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου, φλεγμονώδης λιθίαση κλπ).

Ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση των λίθων ενδείκνυται και η ανάλογη θεραπεία.

Εξωσωματική λιθοτριψία

πέτρες στα νεφρά

πέτρες στα νεφρά

Πέτρες στα νεφρά μέχρι περίπου 2 εκατοστά μέσα στο νεφρό ή λίθοι στο ανώτερο τμήμα του ουρητήρα μπορούν πρώτιστα να αντιμετωπιστούν με εξωσωματική λιθοτριψία.
Οι πιο μεγάλοι και σκληροί λίθοι μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες
λιθοτριψίας. Αν ο λίθος είναι πάνω από 1 εκατοστό, τότε πολλοί ουρολόγοι
προτιμούν την τοποθέτηση stent (pig-tail), το οποίο προφυλάσσει τη δημιουργία
κολικών ή άλλων επιπλοκών (πχ διάταση του νεφρού), όταν ευμεγέθη συγκρίμματα
αποβάλλονται κατά μήκος του ουρητήρα προς την ουροδόχο κύστη. H εξωσωματική λιθοτριψία συνήθως πραγματοποιείται με καταστολή (μέθη), ώστε ο ασθενής να μην πονάει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να μπορεί η ισχύς των κρουστικών κυμάτων να φτάσει την τιμή-στόχο για τη διάλυση του λίθου. Δεν απαιτεί νοσηλεία.

πέτρες στα νεφρά

πέτρες στα νεφρά

Η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων με laser stone light αποτελεί τη νεότερη καινοτομία στο ενδοσκοπικό κομμάτι της ουρολογίας για απαλλαγή της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού από λίθους, ακόμα και ευμεγέθεις (> 2 εκατοστά), όπως επίσης και πολυάριθμους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται (με τη βοήθεια του ημι-άκαμπτου και εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου και μέσω κάμερας), ακόμα και μέσα στις νεφρικές κοιλότητες.

Η ενδοσκοπική αυτή επέμβαση (δηλαδή μέσα από την ουρήθρα) μπορεί να κατακερματίσει έναν ευμεγέθη λίθο ακόμα και σε μια συνεδρία, ώστε σύντομα οι ασθενείς να απαλλαγούν πλήρως από την πέτρα τους αποφεύγοντας 2 και 3 συνεδρίες εξωσωματικής λιθοτριψίας. Επίσης, η laser λιθοτριψία με το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (εύκαμπτο λεπτό εργαλείο με κάμερα μέσα από την ουρήθρα) ενδείκνυται ακόμα και σε μικρούς σχετικά λίθους, που βρίσκονται όμως σε τέτοια θέση μέσα στο νεφρό (κάτω κάλυκα δηλαδή κάτω πόλο νεφρού) ώστε και να κατακερματιστούν από μια λιθοτριψία τα συγκρίμματα δεν μπορούν να αποβληθούν λόγω βαρύτητας. H ευκαμπτότητα του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου μπορεί να προσεγγίσει το λίθο ακόμα και στο πιο δυσπρόσιτο σημείο μέσα στις κοιλότητες του νεφρού.

πέτρες στα νεφρά

Τα συγκρίμματα κατόπιν αφαιρούνται εγκλωβισμένα μέσα σε ένα δίχτυ σαν «μπασκέτα» (basket).

πέτρες στα νεφρά

πέτρες στα νεφρά

Όπως ειπώθηκε, η επέμβαση αυτή είναι ανώδυνη μετεγχειρητικά, διότι πραγματοποιείται μέσα από την ουρήθρα, απαιτεί γενική ή ακόμα και υψηλή ραχιαία αναισθησία, είναι αναίμακτη, και ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

πέτρες στα νεφρά

Η laser ενδοσκοπική λιθοτριψία εφαρμόζεται επίσης σε λίθους ουροδόχου κύστης, πέτρες δηλαδή που σχηματίζονται συνήθως ως επιπλοκή υπερτροφίας προστάτη.
Η συγκεκριμένη ενδοσκοπική ομάδα αριθμεί μια πραγματική πληθώρα τέτοιων περιστατικών λιθίασης με τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση.

Επίσης, αντικείμενο εμπειρίας των συγκεκριμένων χειρουργών αποτελεί και η διαδερμική νεφρολιθοτριψία για την αφαίρεση ευμεγέθων λίθων (κοραλλιοειδών) μέσα από τις νεφρικές κοιλότητες, πραγματοποιώντας κατακερματισμό των λίθων αυτών μέσω μικρής δερματικής οπής. Μέσα από αυτήν την οπή δημιουργείται επίσης οπή στο νεφρικό παρέγχυμα και με ένα μεταλλικό σωλήνα (νεφροσκόπιο) περνάει είτε ίνα laser είτε άλλος μηχανισμός κατακερματισμού λίθου.

πέτρες στα νεφρά

Τα συγκρίμματα αφαιρούνται μέσα από αυτό το εργαλείο προς τα έξω.

πέτρες στα νεφρά

Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για ευμεγέθεις πέτρες στα νεφρά, σαφέστατα όμως περισσότερο αιματηρή διαδικασία σε σχέση με την εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, όπου η δίοδος για την προσέγγιση του λίθου είναι διαμέσου της φυσικής αποχετευτικής οδού (ουρήθρα-κύστη-ουρητήρας- νεφρικές κοιλότητες).