Ρομποτική Προστατεκτομή

Τι είναι η Ρομποτική Προστατεκτομή;

H Ρομποτική προστατεκτομή, είναι μια από τις πλέον «διαδεδομένες» επεμβάσεις στον τομέα της ρομποτικής.

H Ρομποτική προστατεκτομή, χρησιμοποιείται για την «αντιμετώπιση» του καρκίνου του προστάτη, μια απο τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στους άνδρες.
Ο καρκίνος προστάτη, ως ο συχνότερος καρκίνος στον ανδρικό πληθυσμό, τυγχάνει πολλών μοντέρνων θεραπειών στην εξέλιξη της βιοτεχνολογίας.

Τι είναι η ριζική προστατεκτομή;

Η «χειρουργική» αφαίρεση του «προστατικού» αδένα με σκοπό την θεραπεία στον καρκίνο του προστάτη ονομάζεται ριζική προστατεκτομή.

Η ρομποτική χειρουργική ξεκίνησε και εξελίχθηκε βασισμένη στην αντιμετώπιση του προστατικού καρκίνου. Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή λοιπόν αποτελεί το χρυσό κανόνα στη χειρουργική αντιμετώπιση του προστατικού καρκίνου και συνίσταται στη ριζική αφαίρεση του οργάνου με την κάψα αυτού και τις σπερματοδόχες κύστεις, ενώ ανάλογα με το βαθμό κακόηθειας και το στάδιο αποφασίζεται και η αφαίρεση ή μη των λεμφαδένων της πυέλου (λεκάνης).
Παγκοσμίως, και για να ξεκαθαριστεί πλέον η πολυσυζητημένη ή όχι ανοικτή χειρουγική σε σχέση με τη ρομποτική, η τελευταία υπερέχει σύμφωνα με όλες τις βιβλιογραφικές μελέτες και όχι με άλλα «προσωπικά» κριτήρια του εκάστοτε ουρολόγου. Τα πλεονεκτήματα περιγράφονται ως εξής:

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Προστατεκτομής;

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

  • Απόλυτη ακρίβεια στις κινήσεις
  • Επέμβαση ανευ τομών/ουλών
  • Μικρό διάστημα νοσηλείας [1 εως 2 μέρες]
  • Πολύ μικρός μετεγχειρητικός πόνος
  • Σχετικά αναίμακτη μέθοδος
  • Πολύ σύντομη ανάρρωση & επιστροφή στις καθημερινές εργασίες
  • Ελάχιστες πιθανότητες λοίμωξης
  • Διατήτηρηση στυτικής ικανότητας
  • Καλύτερα ποσοστά στην εγκράτεια (διούρηση)
  • Ογκολογικό αποτέλεσμα σε αντιστοιχία με την ανοικτή μέθοδο.

Πάμε όμως και ένα βήμα παραπέρα. Οι προσπάθειες που γίνονται και στον τοπικά προχωρημένο προστατικό καρκίνο. Το Κέντρο μας έχει στενή συνεργασία με διεθνή κέντρα αντιμετώπισης καρκίνου προστάτη, όπως ΜD Anderson Houston Texas, Ιατρική Σχολή IRCAD/EITS Strasbourg France κ.ά. Οι ενέργειές μας έχουν στόχο τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και παράταση αυτής ακόμα και σε πιο προχωρημένες καταστάσεις καρκίνου προστάτη. Αρχίζει και αποδεικνύεται πως η προεγχειρητική θεραπεία η οποία στοχεύει στη συρρίκνωση ενός πιο εξαπλωμένου καρκίνου, ακόμα και με μικρό αριθμό μεταστάσεων σε οστά, και η ριζική προστατεκτομή ρομποτικά, μετά από αυτό το διάστημα, μαζί με ακτινοθεραπεία, παρέχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και παράταση αυτής σε σύγκριση με άλλα πιο παρηγορητικά μέσα, πχ μόνο ακτινοθεραπεία και φάρμακα. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη σειρά τέτοιων ασθενών, οι οποίοι ζουν χωρίς ταλαιπωρίες και με διάστημα ζωής επιμηκυσμένο χωρίς νόσο.

Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή πλέον διδάσκεται σε όλο και περισσότερα κέντρα του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα. Ο ρόλος του σύγχρονου ρομποτιστή ουρολόγου αποτελεί η συνεχής πληροφόρηση και εξέλιξη των βιοτεχνολογικών δεδομένων που διαθέτει το ρομποτικό σύστημα και η χρήση νέων μεθόδων απεικόνισης και χειρουργικών τεχνικών, ώστε να υπάρχει συνεχής πρόοδος στα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα του χειρουργημένου ασθενή.
Αυτό προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε στη ρομποτική ομάδα του Κέντρου της Ελάχιστα επεμβατικής ουρολογίας. Καταρχήν, η ομάδα απαρτίζεται από 4 έμπειρους ρομποτιστές ουρολόγους, οι οποίοι συνεργάζονται με την επιστημονική τους κατάρτιση ο καθένας και συνολικά στη χειρουργική στρατηγική. Καταλύτης στην όλη αυτή προσπάθεια αποτελεί η απεικόνιση προεγχειρητικά με την πολυπαραμετική Μαγνητική προστάτη, η σημαντικότερη εξέταση η οποία αποτελεί οδηγό στην εντόπιση των όγκων μέσα στον προστάτη και την οριοθέτησή τους. Στόχος: o καλύτερος καθορισμός της χειρουργικής στρατηγικής για την καλύτερη ογκολογική απόδοση αλλά και την προστασία ανατομικών δομών που συμβάλλουν στην πρώιμη διατήρηση της εγκράτειας των ούρων και τη διατήρηση των στυτικών νεύρων για την ανάκτηση της στυτικής ικανότητας. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων της βιοψίας προεγχειρητικά με την ακριβή χαρτογράφηση των θετικών εστιών, ώστε να γνωρίζουμε σε ποια ακριβώς σημεία εντοπίζεται η νόσος, αν θέλουμε να έχουμε τη ρομποτική ως υπέρτατο όπλο για τα καλύτερα αποτελέσματα, ογκολογικά και λειτουργικά (σύστημα fusion-βιοψίες με το λογισμικό της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη). Αυτή είναι η ειδοποιός δiαφορά ενός προηγμένου κέντρου ρομποτικής χειρουργικής αντιμετώπισης καρκίνου προστάτη.

ρομποτική προστατεκτομή
ρομποτική προστατεκτομή
ρομποτική προστατεκτομή

Διαβάστε Ακόμη

Ρομποτική προστατεκτομή – Αφαίρεση καρκίνου προστάτη.καρκίνος προστάτη – θεραπεία καρκίνου προστάτη.υπερτοφία προστάτη.H Ρομποτική προστατεκτομή, είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες επεμβάσεις στον τομέα της ρομποτικής αφαίρεσης του προστάτη,μερική ή ριζική.Είναι μια επέμβαση για την αφαίρεση του προστάτη και των παρακείμενων ιστών (σπερματοδόχες κύστες και λεμφαδένες). Η ρομποτική ριζική αφαίρεση του προστάτη γίνεται για τη θεραπεία του τοπικά περιορισμένου καρκίνου προστάτη.θεραπεία υπερτροφίας προστάτη,therapeia ypertrofias prostati,ριζικη προστατεκρομή – μερική προστατεκτομή,riziki prostatektomi – meriki prostatektomi

Δρ. Κυριακού Ν. Γεώργιος Χειρουργός – Ουρολόγος

ρομποτική προστατεκτομή

ρομποτική προστατεκτομή

ρομποτική προστατεκτομή

ρομποτική προστατεκτομή

ρομποτική προστατεκτομή