Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi

Da Vinci Xi

Ένα πρώτο επίτευγμα αποτελεί η απόκτηση στη ρομποτική χειρουργική δυναμική, του πιο πρόσφατου και εξελιγμένου εξοπλισμού. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi. Η μονάδα αυτή παρέχει πολλά χειρουργικά πλεονεκτήματα.

Αρχικά, το μέγεθoς του ρομπότ είναι μικρότερο άρα και οι βραχίονές του περισσότερο εργονομικοί, πλησιάζει και προσαρμόζεται στον ασθενή με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παλιότερο σύστημα. Αυτό επιτρέπει τη μεγαλύτερη άνεση κινήσεων και εργονομίας τόσο του βοηθού χειρουργού, του οποίου το έργο εξίσου σημαντικό, όσο και του ίδιου του χειρουργού αναφορικά στο όργανο ενδιαφέροντος-στόχο.

Επιπλέον, η καθαρότητα, μεγέθυνση και ευκρίνεια (focus) του χειρουργικού πεδίου είναι ανώτερη του προηγούμενου συστήματος Si, οπότε οι χειρουργικοί μας χειρισμοί πιο αποτελεσματικοί, ακριβείς και αποφασιστικοί, κάτι που ήδη διαφαίνεται στα χειρουργικά μας αποτελέσματα.

Ρομποτική χειρουργική da vinci

Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi

Ένα πρώτο επίτευγμα αποτελεί η απόκτηση στη ρομποτική χειρουργική δυναμική, του πιο πρόσφατου και εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi. Η μονάδα αυτή παρέχει πολλά χειρουργικά πλεονεκτήματα.

Αρχικά, το μέγεθoς του ρομπότ είναι μικρότερο άρα και οι βραχίονές του περισσότερο εργονομικοί, πλησιάζει και προσαρμόζεται στον ασθενή με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παλιότερο σύστημα. Αυτό επιτρέπει τη μεγαλύτερη άνεση κινήσεων και εργονομίας τόσο του βοηθού χειρουργού, του οποίου το έργο εξίσου σημαντικό, όσο και του ίδιου του χειρουργού αναφορικά στο όργανο ενδιαφέροντος-στόχο.

Επιπλέον, η καθαρότητα, μεγέθυνση και ευκρίνεια (focus) του χειρουργικού πεδίου είναι ανώτερη του προηγούμενου συστήματος Si, οπότε οι χειρουργικοί μας χειρισμοί πιο αποτελεσματικοί, ακριβείς και αποφασιστικοί, κάτι που ήδη διαφαίνεται στα χειρουργικά μας αποτελέσματα.

Οφέλη ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi

Για παράδειγμα, τα πρώτα οφέλη του νέου συστήματος ήδη έχουν φανεί στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, μια εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση απαλλαγής από τον προστατικό καρκίνο. Σε αυτή την επέμβαση η ιδιομορφία έγκειται στο ότι δεν υπερτονίζονται μόνο τα ογκολογικά αποτελέσματα αλλά και τα λειτουργικά επακόλουθα, όπως είναι η διατήρηση της εγκράτειας και η στυτική λειτουργία. Η ευκρίνεια κι εργονομία του συστήματος Da Vinci Xi αποδίδουν τα μέγιστα και στις δυο παραμέτρους και ειδικά στη διατήρηση των στυτικών νεύρων, όπου «παίζουμε» με το χιλιοστό για να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Βελτιώσαμε ακόμα περισσότερο τις τεχνικές μας ενσωματώνοντας στο λογισμικό της επέμβασης τις αξιολογότατες πληροφορίες της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη, έχοντας λεπτομερή δεδομένα για την έκταση του όγκου και της γειτνίασης με τα αγγειονευρώδη δεμάτια, τα υπεύθυνα για τη στύση.

Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci

Καρκίνος Προστάτη

Η εξέλιξη του καρκίνου προστάτη είναι συνήθως αργή και απαιτεί μακρό χρονικό διάστημα για να εκδηλωθεί. Λόγω, όμως, συχνής απουσίας συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια, η καθυστέρηση της διάγνωσης είναι πιθανή, οπότε καθίσταται δυσκολότερη και η θεραπεία, με τις πιθανότητες επιβίωσης να λιγοστεύουν. Το θετικό, όμως, είναι ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής οι πάσχοντες από τη νόσο έχουν συντριπτικά πλεονεκτήματα και καλύτερες προοπτικές. Ιδιαίτερα δε επωφελής έχει κριθεί ότι είναι η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής, με το σύστημα Da Vinci Xi, στους ασθενείς με υψηλού κινδύνου και τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη την ώρα της διάγνωσης, οι οποίοι έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης μεταστάσεων και παρουσιάζουν υποψηφιότητα στο μέλλον για θνητότητα από τον καρκίνο.
Ανάλογα αποτελέσματα ογκολογικά και λειτουργικά έχουμε καταφέρει και στο τεράστιο χειρουργικό κεφάλαιο της ριζικής κυστεκτομής στο διηθητικό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης, είτε με δημιουργία νεοκύστης από έντερο είτε αν πραγματοποιούμε εκτροπή των ούρων με στομία στο δέρμα.

Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci

Καρκίνος Προστάτη

Η εξέλιξη του καρκίνου προστάτη είναι συνήθως αργή και απαιτεί μακρό χρονικό διάστημα για να εκδηλωθεί. Λόγω, όμως, συχνής απουσίας συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια, η καθυστέρηση της διάγνωσης είναι πιθανή, οπότε καθίσταται δυσκολότερη και η θεραπεία, με τις πιθανότητες επιβίωσης να λιγοστεύουν. Το θετικό, όμως, είναι ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής οι πάσχοντες από τη νόσο έχουν συντριπτικά πλεονεκτήματα και καλύτερες προοπτικές. Ιδιαίτερα δε επωφελής έχει κριθεί ότι είναι η εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής, με το σύστημα Da Vince Xi, στους ασθενείς με υψηλού κινδύνου και τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη την ώρα της διάγνωσης, οι οποίοι έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης μεταστάσεων και παρουσιάζουν υποψηφιότητα στο μέλλον για θνητότητα από τον καρκίνο.
Ανάλογα αποτελέσματα ογκολογικά και λειτουργικά έχουμε καταφέρει και στο τεράστιο χειρουργικό κεφάλαιο της ριζικής κυστεκτομής στο διηθητικό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης, είτε με δημιουργία νεοκύστης από έντερο είτε αν πραγματοποιούμε εκτροπή των ούρων με στομία στο δέρμα.

Αντιμετώπιση Καρκίνου νεφρού

Σημαντικότατη επίσης είναι η συμβολή του νέου συστήματος Da Vinci Xi και στον καρκίνο του νεφρού. Και δε μιλάμε τόσο για την περίπτωση όπου θα πρέπει να αφαιρείται όλος ο νεφρός, αλλά για τις περιπτώσεις όπου έχουμε στόχο να διατηρήσουμε τη νεφρική μονάδα, αφαιρώντας μόνο τον όγκο, σε ένα κέντρο όπως το δικό μας όπου θεωρείται κέντρο αναφοράς (μερική νεφρεκτομή). Με το καινούριο σύστημα έχουμε φτάσει να αφαιρούμε μεγαλύτερους όγκους εκεί όπου παλιότερα δεν ήταν εφικτό, αλλά ταυτόχρονα να διατηρούμε την ποιότητα λειτουργίας του εναπομείναντος νεφρού, μειώνοντας δραστικά το χρόνο όπου ισχαιμεί ο νεφρός υποχρεωτικά για να αφαιρέσουμε τον όγκο.

 

Ας σημειωθεί πως το νέο σύστημα έχει βελτιώσει – για όλους τους παραπάνω λόγους εργονομίας και ακρίβειας – τα χειρουργικά δεδομένα μας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παθήσεων του ουροποιητικού, όπως συγγενείς ανωμαλίες, πρόπτωση γυναικείων γεννητικών οργάνων κλπ.

Ρομποτική χειρουργική da vinci

Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci