Σύνδρομο στένωσης πυελοουρητηρικής

Σύνδρομο στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής

Συγγενείς ανωμαλίες των ουροφόρων οδών και συγκεκριμένα η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής του νεφρού αποτελεί ένα επιτυχημένο αντικείμενο της ρομποτικής ουρολογικής χειρουργικής.

Η συγκεκριμένη συγγενής ανωμαλία αποτελεί τη συχνότερη της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού (εκ γενετής) και συνίσταται σε στένωση στο σημείο ένωσης της πυέλου του νεφρού, όπου συλλέγονται τα ούρα, με τον ουρητήρα που προωθεί τα ούρα προς την κύστη. Πολλές φορές, ένα έκτοπο αγγείο πιέζει αυτή την ένωση και δημιουργεί στένωμα στην αποχέτευση των ούρων.

Συμπτώματα

Ο ασθενής παρουσιάζει

κολικό του νεφρού, ενδεχομένως και

εμπύρετες ουρολοιμώξεις (πυελονεφρίτιδες) ή και

αιματουρία.

Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση μόλις διαγνωστεί, ο νεφρός σιγά-σιγά θα χάνει μέρος της λειτουργικότητάς του μέχρι να καταστραφεί πλήρως.

 

Διαγνωστική προσέγγιση

Yπερηχογράφημα. Διάταση κοιλοτήτων νεφρού χωρίς διάταση ουρητήρων

Αξονική πυελογραφία/Mαγνητική ουρογραφία . Επικυρώνει τα παραπάνω και επιπλέον δεικνύει την καθυστέρηση της απέκκρισης του σκιαγραφικού από τον πάσχοντα νεφρό

Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με DTPA. Επιβεβαιώνει την καθυστέρηση στην απέκκριση των ούρων από το νεφρό με το σύνδρομο στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών με DMSA. Εκτίμηση της λειτουργικότητας του πάσχοντος νεφρού (μειωμένη). Αν η λειτουργικότητα του νεφρού με σύνδρομο στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι κάτω του 15%, τότε απαιτείται νεφρεκτομή.

Θεραπεία. Χειρουργική διόρθωση

Μέχρι προ 15ετίας, οι νέοι κατά το πλείστον ασθενείς με σύνδρομο στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής υποβάλονταν σε ανοικτές επεμβάσεις με μεγάλες ουλές.

Εδώ και 15 έτη εφαρμόζεται πλέον παγκοσμίως η λαπαροσκοπική αλλά και η ρομποτικά υποβοηθούμενη μέσω του συστήματος daVinci πυελοπλαστική ως μέθοδος εκλογής για τη στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής του νεφρού.

Κατά την επέμβαση αυτή, εκτέμνεται το στενωμένο τμήμα της συμβολής και ξανασυρράπτεται με ευρύ τρόπο. Αν η στενωμένη ένωση πυέλου νεφρού και ουρητήρα οφείλεται σε έκτοπο αγγείο, η νέα συμβολή μεταφέρεται μπροστά από το αγγείο, ώστε να μην ξανασυμπιεστεί.

Τα ποσοστά επιτυχίας πλησιάζουν το 100%. Η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται 2 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία. Ένα εσωτερικό stent που τοποθετείται ως εκμαγείο για την αναστόμωση αφαιρείται περίπου σε 6 βδομάδες ενδοσκοπικά μέσα από την ουρήθρα με μέθη.

Στη ρομποτική πυελοπλαστική, η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.

Μια άλλη τεχνική διόρθωσης στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής νεφρού αποτελεί η προσπέλαση μέσω οπής στο δέρμα (διαδερμική πυελοπλαστική), όμως τα ποσοστά επιτυχίας είναι σαφώς ελαττωμένα σε σχέση με τη ρομποτική/λαπαροσκοπική πυελοπλαστική και συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υποτροπής της στένωσης.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Συγγενείς ανωμαλίες των ουροφόρων οδών και συγκεκριμένα η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής του νεφρού αποτελεί ένα επιτυχημένο αντικείμενο της ρομποτικής ουρολογικής χειρουργικής.

Η συγκεκριμένη συγγενής ανωμαλία αποτελεί τη συχνότερη της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού (εκ γενετής) και συνίσταται σε στένωση στο σημείο ένωσης της πυέλου του νεφρού, όπου συλλέγονται τα ούρα, με τον ουρητήρα που προωθεί τα ούρα προς την κύστη. Πολλές φορές, ένα έκτοπο αγγείο πιέζει αυτή την ένωση και δημιουργεί στένωμα στην αποχέτευση των ούρων.

Συμπτώματα

Ο ασθενής παρουσιάζει

κολικό του νεφρού, ενδεχομένως και

εμπύρετες ουρολοιμώξεις (πυελονεφρίτιδες) ή και

αιματουρία.

Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση μόλις διαγνωστεί, ο νεφρός σιγά-σιγά θα χάνει μέρος της λειτουργικότητάς του μέχρι να καταστραφεί πλήρως.

 

Διαγνωστική προσέγγιση

Yπερηχογράφημα. Διάταση κοιλοτήτων νεφρού χωρίς διάταση ουρητήρων

Αξονική πυελογραφία/Mαγνητική ουρογραφία . Επικυρώνει τα παραπάνω και επιπλέον δεικνύει την καθυστέρηση της απέκκρισης του σκιαγραφικού από τον πάσχοντα νεφρό

Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με DTPA. Επιβεβαιώνει την καθυστέρηση στην απέκκριση των ούρων από το νεφρό με το σύνδρομο στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών με DMSA. Εκτίμηση της λειτουργικότητας του πάσχοντος νεφρού (μειωμένη). Αν η λειτουργικότητα του νεφρού με σύνδρομο στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι κάτω του 15%, τότε απαιτείται νεφρεκτομή.

Χειρουργική διόρθωση

Μέχρι προ 15ετίας, οι νέοι κατά το πλείστον ασθενείς με σύνδρομο στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής υποβάλονταν σε ανοικτές επεμβάσεις με μεγάλες ουλές.

Εδώ και 15 έτη εφαρμόζεται πλέον παγκοσμίως η λαπαροσκοπική αλλά και η ρομποτικά υποβοηθούμενη μέσω του συστήματος daVinci πυελοπλαστική ως μέθοδος εκλογής για τη στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής του νεφρού.

Κατά την επέμβαση αυτή, εκτέμνεται το στενωμένο τμήμα της συμβολής και ξανασυρράπτεται με ευρύ τρόπο. Αν η στενωμένη ένωση πυέλου νεφρού και ουρητήρα οφείλεται σε έκτοπο αγγείο, η νέα συμβολή μεταφέρεται μπροστά από το αγγείο, ώστε να μην ξανασυμπιεστεί.

Τα ποσοστά επιτυχίας πλησιάζουν το 100%. Η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται 2 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία. Ένα εσωτερικό stent που τοποθετείται ως εκμαγείο για την αναστόμωση αφαιρείται περίπου σε 6 βδομάδες ενδοσκοπικά μέσα από την ουρήθρα με μέθη.

Στη ρομποτική πυελοπλαστική, η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.

Μια άλλη τεχνική διόρθωσης στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής νεφρού αποτελεί η προσπέλαση μέσω οπής στο δέρμα (διαδερμική πυελοπλαστική), όμως τα ποσοστά επιτυχίας είναι σαφώς ελαττωμένα σε σχέση με τη ρομποτική/λαπαροσκοπική πυελοπλαστική και συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υποτροπής της στένωσης.