Επινεφρίδια

Καλοήθεις όγκοι. Ονομάζονται αδενώματα. Συνήθως χρήζουν αφαίρεσης όταν το μέγεθός τους ξεπερνά τα 3,5 εκατοστά ή όταν είναι λειτουργικά, δηλαδή υπερπαράγουν ορμόνες και διαταράσσουν την ισορροπία της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Κακοήθεις όγκοι. Πρέπει πάντα με τη διάγνωση να αφαιρούνται.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Καλοήθεις όγκοι. Ονομάζονται αδενώματα. Συνήθως χρήζουν αφαίρεσης όταν το μέγεθός τους ξεπερνά τα 3,5 εκατοστά ή όταν είναι λειτουργικά, δηλαδή υπερπαράγουν ορμόνες και διαταράσσουν την ισορροπία της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Κακοήθεις όγκοι. Πρέπει πάντα με τη διάγνωση να αφαιρούνται.