Επινεφρίδια

 

Τα επινεφρίδια αποτελούν δυο μικρούς τριγωνικούς ενδοκρινείς αδένες, που επικάθονται πάνω σε κάθε νεφρό. Παράγουν σημαντικές ορμόνες στον οργανισμό, όπως κορτιζόλη, ανδρογόνα, αλδοστερόνη, και αδρεναλίνη, υπεύθυνες για πάρα πολλές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Επινεφρίδια

Υπάρχουν καλοήθεις παθήσεις των επινεφριδίων, όπου στο φλοιό τους παρατηρείται υπερπλασία κάποιων κυττάρων και αναπτύσσονται όγκοι, οι οποίοι μπορεί να είναι λειτουργικοί και να υπερπαράγουν κάποιες ορμόνες, οπότε διαταράσσεται η ομοιόσταση του οργανισμού (καλοήθη αδενώματα). Αυτοί τα νεοπλάσματα χρήζουν χειρουργικής αφαίρεσης. Επίσης, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά δεν διαταράσσουν ορμονικά τον οργανισμό αλλά το μέγεθός τους είναι αυξημένο (άνω των 3,5 εκατοστών) θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται διότι μπορεί να συμβεί καρκινογένεση.

Επινεφρίδια

Επίσης, υπάρχουν και κακοήθεις όγκοι των επινεφριδίων, όπως το φαιχρωμοκύττωμα, το οποίο εκδηλώνει τη λεγόμενη κακοήθη υπέρταση και είναι επιβεβλημένη η εξαίρεσή του άμεσα, ή ακόμα μεταστατικοί καρκίνοι επινεφριδίων, όπως από πνεύμονα, μαστό, δέρμα και πνεύμονες.

Οι όγκοι επινεφριδίων, οι οποίοι χρειάζονται χειρουργική εξαίρεση, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη τεχνική. Η επέμβαση αυτή απαιτεί συνήθως ένα βράδυ νοσηλείας στο νοσοκομείο. Η αφαίρεση επινεφριδίου με ανοικτό τρόπο καθηλώνει τον ασθενή αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, διότι απαιτείται εκτεταμένη οσφυϊκή τομή, επώδυνη μετεγχειρητικά, με μεγαλύτερο μεταβολικό stress και επακόλουθο την καθυστερημένη επάνοδο του ασθενούς στις δραστηριότητές του, μειονεκτήματα που αποφεύγονται με τη ρομποτική μέσω του συστήματος DaVinci εξαίρεση των επινεφριδίων, όπου απαιτούνται μόνο 3 με 4 οπές λίγων χιλιοστών. Η πιθανότητα μετάγγισης αίματος πολύ μικρή.

Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών η επέμβαση αυτή αποτελεί κεφάλαιο εμπειρίας και γνώσης της συγκεκριμένης χειρουργικής ομάδας. Η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.

Τα επινεφρίδια αποτελούν δυο μικρούς τριγωνικούς ενδοκρινείς αδένες, που επικάθονται πάνω σε κάθε νεφρό. Παράγουν σημαντικές ορμόνες στον οργανισμό, όπως κορτιζόλη, ανδρογόνα, αλδοστερόνη, και αδρεναλίνη, υπεύθυνες για πάρα πολλές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Επινεφρίδια

Υπάρχουν καλοήθεις παθήσεις των επινεφριδίων, όπου στο φλοιό τους παρατηρείται υπερπλασία κάποιων κυττάρων και αναπτύσσονται όγκοι, οι οποίοι μπορεί να είναι λειτουργικοί και να υπερπαράγουν κάποιες ορμόνες, οπότε διαταράσσεται η ομοιόσταση του οργανισμού (καλοήθη αδενώματα). Αυτοί τα νεοπλάσματα χρήζουν χειρουργικής αφαίρεσης. Επίσης, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά δεν διαταράσσουν ορμονικά τον οργανισμό αλλά το μέγεθός τους είναι αυξημένο (άνω των 3,5 εκατοστών) θα πρέπει επίσης να αφαιρούνται διότι μπορεί να συμβεί καρκινογένεση.

Επινεφρίδια

Επίσης, υπάρχουν και κακοήθεις όγκοι των επινεφριδίων, όπως το φαιχρωμοκύττωμα, το οποίο εκδηλώνει τη λεγόμενη κακοήθη υπέρταση και είναι επιβεβλημένη η εξαίρεσή του άμεσα, ή ακόμα μεταστατικοί καρκίνοι επινεφριδίων, όπως από πνεύμονα, μαστό, δέρμα και πνεύμονες.

Οι όγκοι επινεφριδίων, οι οποίοι χρειάζονται χειρουργική εξαίρεση, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη τεχνική. Η επέμβαση αυτή απαιτεί συνήθως ένα βράδυ νοσηλείας στο νοσοκομείο. Η αφαίρεση επινεφριδίου με ανοικτό τρόπο καθηλώνει τον ασθενή αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, διότι απαιτείται εκτεταμένη οσφυϊκή τομή, επώδυνη μετεγχειρητικά, με μεγαλύτερο μεταβολικό stress και επακόλουθο την καθυστερημένη επάνοδο του ασθενούς στις δραστηριότητές του, μειονεκτήματα που αποφεύγονται με τη ρομποτική μέσω του συστήματος DaVinci εξαίρεση των επινεφριδίων, όπου απαιτούνται μόνο 3 με 4 οπές λίγων χιλιοστών. Η πιθανότητα μετάγγισης αίματος πολύ μικρή.

Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών η επέμβαση αυτή αποτελεί κεφάλαιο εμπειρίας και γνώσης της συγκεκριμένης χειρουργικής ομάδας. Η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.