Rezum Προστατεκτομή

Η διουρηθρική προστατεκτομή με διπολικό ρεύμα (Τuris) ή με laser Holep, αποτελεί το χρυσό κανόνα στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Έχει όμως κάποιες δυσάρεστες συνέπειες για κάποιους άνδρες, όπως:
• Παλίνδρομη εκσπερμάτιση (80%)
• Στυτική δυσλειτουργία (10%)
• Στένωμα ουρήθρας (7%)
• ουρολοίμωξη (4%)
• αιμορραγία που πιθανώς χρειάζεται μετάγγιση (2%)
• κάποιο βαθμό ακράτειας ούρων σε μικρό όμως ποσοστό (2%), και
• αναγκαιότητα για γενική ή ραχιαία αναισθησία

Έγιναν προσπάθειες ανεύρεσης νέων μεθόδων για την προστατική υπερτροφία αποφεύγοντας αυτές τις συνέπειες. Αυτό επιτεύχθηκε με τη μέθοδο Rezum, που επικυρώθηκε από το FDA το 2015.
Πρόκειται για την πιο ελάχιστα παρεμβατική διαδικασία «συρρίκνωσης του αδενώματος του προστάτη», η οποία προκαλείται από την πραγματοποίηση «ενέσεων» σε συγκεκριμένες θέσεις στον προστάτη μέσα από την ουρήθρα.

(Μηχανισμός: Επωφελείται της ενέργειας διάσπασης των υδρατμών, μέσω ραδιοκυμάτων, η οποία επιφέρει καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών στα κύτταρα-στόχους του υπερπλαστικού αδενώματος του προστάτη. )

Rezum Προστατεκτομή
Rezum Προστατεκτομή
Rezum Προστατεκτομή
Μέσα σε μέρες έως και λίγες εβδομάδες επιτελείται «συρρίκνωση» του προστατικού ιστού και απελευθέρωση της ουρήθρας που έχει «στραγγαλιστεί» από αυτόν.
Στους 6 μήνες το μέγεθος του υπερπλαστικού προστάτη μειώνεται έως και 28,9%.
Ας σημειωθεί πως στους περισσότερους ασθενείς η διαδικασία διαρκεί γύρω στα 10 λεπτά με απλή καταστολή και όχι αναισθησία.
Rezum Προστατεκτομή

Ενδείκνυται σε:

-όχι πολύ μεγάλο μέγεθος προστάτη (μέχρι περίπου 100 γρ)
-τιμές PSA < 2,5 ng/ml (δεν εξάγεται ιστός για βιοψία, άρα απαιτούνται χαμηλές τιμές PSA ώστε η πιθανότητα συνύπαρξης καρκίνου να είναι πάρα πολύ μικρή) -ασθενείς που δε δύνανται να λάβουν νάρκωση (δεν απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία, αλλά αρκεί απλή μέθη-καταστολή) -άνδρες που δε συμμορφώνονται ή δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αγωγή για την υπερπλασία (η οποία αγωγή δύναται να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία, μείωση libido, παλίνδρομη εκσπερμάτιση, υπόταση) -άνδρες που θέλουν να διατηρήσουν την εκσπερμάτισή τους Διάρκεια νοσηλείας: διαδικασία μιας ημέρας (άνευ διανυκτέρευσης στο νοσοκομείο)

Πλεονεκτήματα

Απλή καταστολή (μέθη)
Νοσηλεία 1 ημέρας
Άριστα αποτελέσματα στην 5ετία
Καμία επίπτωση στη σεξουαλική ζωή
Καλή ένδειξη σε ασθενείς με μέσο λοβό προστάτη
Σύντομη διαδικασία
Καλύτερη ούρηση και λιγότερη κατακράτηση ούρων
Οικονομική διαδικασία

Μειονεκτήματα

Αποκλείονται ασθενείς με επίσχεση ούρων
Αποκλείονται άνδρες με επανειλημμένες προστατίτιδες
Όχι για άνδρες με προστάτη > 120 γρ
Όχι για άνδρες με προηγηθείσα επέμβαση ή ακτινοβολία στον προστάτη
Απαιτούνται κάποιες μέρες καθετηριασμού μετεγχειρητικά

Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο με έναν ουροκαθετήρα για λίγες ημέρες (2-7) ανάλογα με το μέγεθος του προστάτη, ώστε να αποφευχθούν έντονα δυσουρικά ενοχλήματα.
Άμεσες μετεγχειρητικές συνέπειες: δυσουρία, αιματουρία, καύσος, ουρολοίμωξη, αιμοσπερμία (σε μικρό βαθμό και ήπιας έντασης).

Rezum Προστατεκτομή
Rezum Προστατεκτομή

Πορεία εξέλιξης και υποκειμενικές βελτιώσεις

Ο ασθενής ξεκινά να αισθάνεται πιο ανακουφισμένη την ούρησή του μέσα σε 2 περίπου εβδομάδες, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της αισθητά καλύτερης ούρησης μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες.

Εμπειρία της μεθόδου
Εφαρμόζεται τουλάχιστον μια 5ετία στις χώρες της Δύσης έχοντας έγκριση από το FDA (ΗΠΑ και δυτική Ευρώπη), με εξαιρετικά υποκειμενικά θετικά σχόλια από τους ασθενείς.
Δεν αποτελεί επέμβαση ριζικότητας της υπερπλασίας προστάτη όπως η μέθοδος Holep ή Turis, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πως αντιμετωπίζει την υπερπλασία προστάτη ικανοποιητικά για πολλά έτη.
Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών, πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο για όλες τις θεραπείες αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας αλλά και καρκίνου προστάτη, ενσωματώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η μέθοδος Rezum, με ιδιαίτερη ανακούφιση και ικανοποίηση από μέρους των ασθενών αναφορικά στη μετέπειτα ούρησή τους και χωρίς ενοχλητικές παρενέργειες.