Ακράτεια Ούρων Στον Άνδρα

Ακράτεια Ούρων Στον ΆνδραΤο πρόβλημα με την βαρειά ιατρογενή (από ιατρικό χειρουργικό αίτιο) ακράτεια ούρων στον άνδρα καθίσταται ολοένα και πιο περιορισμένο, λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας, καλύτερης εκπαίδευσης και βελτίωσης των χειρουργικών τεχνικών κυρίως σε ό,τι αφορά στη χειρουργική του προστάτη (χειρουργική υπερτροφίας και καρκίνου προστάτη).
Ένα πρόβλημα που απαντάται συχνότερα μιας και η χειρουργική του καρκίνου του προστάτη εφαρμόζεται από ένα ευρύτερο ουρολογικό ιατρικό δυναμικό αποτελεί η μικρού βαθμού ακράτεια κυρίως στην προσπάθεια (η ακράτεια να αποτελεί το 15-20% του συνολικού ημερήσιου ποσού ούρων).

Μια νέα ελάσσονα επεμβατική μέθοδος αποτελεί η τοποθέτηση ταινίας (advance), η οποία βέβαια απαιτεί σωστή γνώση της ανατομίας της ουρήθρας και λεπτούς χειρισμούς με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα έως και εξάλειψη της ανδρικής ακράτειας, μέθοδος που αποτελεί χειρουργική γνώση της συγκεκριμένης χειρουργικής ομάδας.