Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική Συγγενείς ανωμαλίες των ουροφόρων οδών και συγκεκριμένα η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής του νεφρού αποτελεί ένα επιτυχημένο αντικείμενο της λαπαροσκοπικής ουρολογικής χειρουργικής. Η συγκεκριμένη συγγενής ανωμαλία αποτελεί τη...

Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή

Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή Η εξαίρεση τμήματος του νεφρού σε μικρούς περιφερικούς όγκους, όπου δεν απαιτείται η αφαίρεση όλου του οργάνου ή η απλή ογκεκτομή, απαιτεί λεπτότατους χειρουργικούς χειρισμούς, εξαίρεση του όγκου επί υγιών ορίων και πολύ καλή αιμόσταση....

Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή

Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή Ο προστάτης αποτελεί αδένα του άρρενος ο οποίος με τις εκκρίσεις του συμβάλλει στη γονιμότητα του σπέρματος. Μετά την ηλικία των 35-40 ετών ξεκινά η καλοήθης υπερτροφία του, που συνίσταται στην αύξηση του μεγέθους του, η οποία αύξηση...

Λαπαροσκοπική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή

Λαπαροσκοπική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος). Η λαπαροσκοπική ριζική αφαίρεσή του...