Καρκίνος προστάτη - Συμπτώματα, θεραπεία

Καρκίνος προστάτη~ Συμπτώματα, διάγνωση & θεραπεία

συμπτώματα καρκίνου προστάτη

Ο προστάτης, τα πρώιμα συμπτώματα καρκίνου προστάτη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία, για την πιο συχνή μορφή σε εμφάνιση, καρκίνου στους άνδρες.

Απο τον Dr Κυριάκου Γεώργιο – Χειρούργο, Ουρολόγο

Προστάτης

Ο προστάτης αποτελεί αδένα του άρρενος ο οποίος με τις εκκρίσεις του συμβάλλει στη γονιμότητα του σπέρματος. Μετά την ηλικία των 35-40 ετών ξεκινά η καλοήθης υπερτροφία του, που συνίσταται στην αύξηση του μεγέθους του, η οποία αύξηση σε κάποιους δημιουργεί προβλήματα στην ούρηση. Όπως σε όλα τα ανθρώπινα όργανα, και στον προστάτη μπορεί να αναπτυχθεί καρκίνος κατά τη διάρκεια της ζωής και σε σχετικά προχωρημένη ηλικία, αν και τελευταία βλέπουμε και περιπτώσεις ακόμα και κάτω των 50 ετών.

 

Εξέταση Πρόληψης

Σωτήρια εξέταση πρόληψης αποτελεί η δακτυλική ψηλάφηση του προστάτη και σχετικά  η μέτρηση του «PSA» στον ορό του αίματος. Αν η κακοήθεια διαγνωστεί σε αρχικά στάδια συνήθως θεραπεύεται. Γενικά ο καρκίνος του προστάτη έχει αργή εξέλιξη παρότι είναι ο συχνότερος καρκίνος του άρρενος πληθυσμού.

Μεθόδοι Θεραπείας

Αν και θεραπεία καρκίνου του προστάτη αποτελεί και η ακτινοβολία και η εμφύτευση ραδιενεργών σωματίων ενδοπροστατικά, τα καλύτερα ποσοστά εκρίζωσης της νόσου ενέχει η ριζική χειρουργική αφαίρεσή του με τις σπερματοδόχες κύστες.

Eπέμβαση

Η επέμβαση αυτή αφορά σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη (ριζική προστατεκτομή υποβοηθούμενη από το ρομποτικό σύστημα Da Vinci), νόσο που αποτελεί κατεξοχήν την ένδειξη εκλογής για ρομποτική χειρουργική. Περαιτέρω, σε νεότερους άνδρες, εφαρμόζεται ακόμα και σε πιο προχωρημένη τοπικά νόσο, ώστε να επιτευχθεί όσο είναι δυνατόν μακρότερη επιβίωση.

Η επέμβαση αυτή έχει 3 παραμέτρους:

  1. το ογκολογικό αποτέλεσμα
  2. την επίτευξη εγκράτειας των ούρων
  3. τη δυνατότητα επανάκτησης της στυτικής λειτουργίας

Μετά από μελέτες έχει αποδειχτεί πως τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με την ανοικτή ριζική προστατεκτομή, ενώ τελευταίες σειρές ασθενών αποδεικνύουν πως η επίτευξη εγκράτειας κατορθώνεται σε πρωϊμότερα στάδια με τη ρομποτική, όπως και η επαναφορά της στύσης, σε άνδρες όμως που πριν από την επέμβαση είχαν ήδη ικανοποιητική στυτική λειτουργία.

Μετά την Επέμβαση

  • άριστη μετεγχειρητική πορεία
  • σχεδόν εντελώς ανώδυνη εξέλιξη
  • άμεση κινητοποίηση
  • ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου σε 2 ημέρες από την επέμβαση και ο καθετήρας αφαιρείται την 7η μετεγχειρητική ημέρα
  • σπάνια πιθανότητα μετάγγισης ασθενών
  • χωρίς τομή, πραγματοποιείται μέσω οπών
  • δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.

Πλεονεκτήματα

Η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη δύσκολη τεχνικά επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.