Καρκίνος προστάτη: Χρειάζεται πάντα ριζική θεραπεία? Υπάρχουν νεότερα δεδομένα για ηπιότερη αντιμετώπιση στον μη επιθετικό καρκίνο προστάτη?

Γιατί προληπτικός έλεγχος?
• Αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό.
• Τα τελευταία χρόνια προσβάλλει και νεότερες ηλικίες (<55 ετών)
• Σε αρχικά στάδια είναι ιάσιμος.
• Ακόμα και σε πιο προχωρημένα στάδια ή ακόμα και πιο επιθετικής μορφής έχει μακροχρόνια εξέλιξη.
• Θα πρέπει να ενδιαφέρει τον άνδρα διότι σε αρχικά στάδια υπάρχουν θεραπείες ασφαλείς για τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας

Ποιος ο προληπτικός έλεγχος?
• Εξέταση από ουρολόγο (ψηλάφηση προστάτη)
• Μέτρηση PSA και πάντα στο ίδιο εργαστήριο (πολύ αξιολογήσιμη η ταχύτητα αύξησης στο χρόνο)

Διάγνωση
• Πολυπαραμετρική Μαγνητική τομογραφία προστάτη
• Βιοψίες προστάτη fusion (απαραίτητο το λογισμικό της μαγνητικής, όπου στοχευμένα εντοπίζεται η ύποπτη περιοχή)
• Οι βιοψίες είτε α. από το ορθό (μεγαλύτερος κίνδυνος λοίμωξης σοβαρής), είτε β. από το περίνεο – διαπερινεϊκές (μειώνεται δραματικά ο κίνδυνος λοίμωξης και μπορούν να βιοψηθούν ακόμα και δυσκολότερες περιοχές)!!!

Ριζικές θεραπείες
1. Σε εντοπισμένο καρκίνο προστάτη και σε ηλικίες κυρίως μέχρι 75 ετών, ως ριζικές θεραπείες αποτελούν
• Ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Υπερέχει της ανοικτής και λαπαροσκοπικής στην πρώιμη διατήρηση της εγκράτειας και διατήρησης της σεξουαλικής λειτουργίας
• Ακτινοθεραπεία. Θεωρείται ριζική θεραπεία για την εκρίζωση της νόσου, αλλά με τα πιθανά επακόλουθα μιας θεραπείας με ακτινοβολίες (μετακτινική κυστίτιδα, βλάβες του εντέρου κλπ). Αν επίσης υπάρξει υποτροπή του καρκίνου, η πραγματοποίηση σε δεύτερο χρόνο ριζικής προστατεκτομής ενέχει τον πολύ αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών!!!
• Βραχυθεραπεία. Αποτελεί εμφύτευση ραδιενεργών σωματιδίων στον προστάτη. Η μέθοδος αυτή έχει τη λιγότερη εφαρμογή παγκοσμίως.

2. Σε τοπικά προχωρημένο ή και πιο επιθετικό καρκίνο προστάτη, θεραπεία εκλογής αποτελεί
• Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή, ενώ αργότερα μπορεί να ακολουθήσουν άλλες θεραπείες, όπως ακτινοθεραπεία ή και φάρμακα για την καλύτερη και ποιοτική καλή έκβαση της νόσου

3. Ξεχωριστή οντότητα αποτελεί ο πολύ λίγο επιθετικός καρκίνος προστάτη και ο καρκίνος προστάτη σε προχωρημένες ηλικίες
Προτείνεται
• Παρακολούθηση. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται από τον ουρολόγο τους κατά διαστήματα με μέτρηση PSA, ενδεχομένως με επαναληπτική πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη αν το κρίνει ο ειδικός και ίσως επαναληπτική βιοψία σε περίπτωση ανόδου του PSA ή αύξησης σε μέγεθος της ύποπτης εστίας στη μαγνητκή
• Επαναστατική θεραπεία με το ρομποτικό σύστημα FocalOne. Αποτελεί καταστροφή της καρκινικής εστίας στον προστάτη με ραδιοκύματα διαμέσου του ορθού, τα οποία μετατρέπονται σε θερμότητα και νεκρώνουν τον καρκίνο. Θεωρείται
Α. Επανάσταση στον ήπιο καρκίνο προστάτη ακόμα και σε νεότερα άτομα που θέλουν να διατηρήσουν τη στυτική τους λειτουργία.
Β. Ιδανική επιλογή για υπερήλικες, όπου άλλου τύπου θεραπείες όπως χειρουργείο ή ακτινοβολίες ή φάρμακα θεωρούνται επιβαρυντικά για την υγεία τους.
Γ. Επίσης, απόλυτη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που είχαν επιλέξει ως θεραπεία την ακτινοβολία και τώρα παρουσιάζουν υποτροπή της νόσου.

Το FocalOne δεν αποτελεί επέμβαση αλλά θεραπευτική παρέμβαση, πραγματοποιείται με βραχεία νοσηλεία 1 ημέρας, χωρίς επιπλοκές και με σχεδόν ανέπαφη τη διατήρηση της εγκράτειας των ούρων και τη στύση.
Σε περίπτωση υποτροπής στο μέλλον, μπορεί να επαναληφθεί!
Το Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών είναι το μοναδικό Κέντρο στη ΝΑ Ευρώπη, όπου εφαρμόζεται η θεραπεία αυτή τα τελευτία 4 έτη, με εξαιρετικά ογκολογικά αποτελέσματα.