Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Κύστης Νεφρού

λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης νεφρού

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης νεφρού είναι μία μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες απλές νεφρικές κύστες του νεφρού, οι οποίες προκαλούν πιεστικά φαινόμενα στις νεφρικές κοιλότητες ή χρόνιο άλγος ή υπέρταση, λόγω πίεσης στα νεφρικά αγγεία, και έχουν ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης. Η εξαίρεση κύστης νεφρού βρίσκει εφαρμογή πλέον σχεδόν αποκλειστικά στη λαπαροσκοπική χειρουργική, επέμβαση σύντομη, αναίμακτη, απλή, με μιας ημέρας διάρκεια νοσηλείας και με άριστα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη χειρουργική ομάδα.

Η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.