Λαπαροσκοπική Διόρθωση Κιρσοκήλης

Λαπαροσκοπική Διόρθωση Κιρσοκήλης Με Απολίνωση Της Έσω Σπερματικής Φλέβας

κιρσοκήληΚιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη αποτελεί οντότητα κατά την οποία οι βαλβίδες των φλεβών (κλάδοι της έσω σπερματικής φλέβας) που απάγουν το αίμα από τους όρχεις ανεπαρκούν με αποτέλεσμα το αίμα να παλινδρομεί. Ποσότητα αίματος λοιπόν λιμνάζει γύρω από τον όρχι, ώστε όχι μόνο να αυξάνεται η θερμοκρασία του αλλά και να συσσωρεύονται τοξικά προϊόντα μεταβολισμού των νεφρών στον όρχι αυτόν. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα τη διαταραχή του σπέρματος αναφορικά στον αριθμό, στην κινητικότητα ή και στη μορφολογία των σπερματοζωαρίων, με αποτέλεσμα την υπογονιμότητα, αλλά κάποτε και την έντονη όχληση ή και ευαισθησία του πάσχοντος όρχι. Χειρουργική θεραπεία της κιρσοκήλης οφείλουν να τύχουν ασθενείς όταν συνυπάρχουν διαταραχές στο σπερμοδιάγραμμα, έντονη και επίμονη ενόχληση στο σύστοιχο όρχι ή μειωμένο μέγεθος του σύστοιχου όρχι σε σχέση με τον ετερόπλευρο.

Λαπαροσκοπική διόρθωση κιρσοκήλη

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές μέθοδοι διόρθωσης κιρσοκήλης, η οποία και θα πρέπει να χειρουργείται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαταραχές στο σπερμοδιάγραμμα, ενοχλητικό αίσθημα βάρους ή ελάττωση του μεγέθους του σύστοιχου όρχεος ή όταν διαγιγνώσκεται σε αρκετά νεαρή ηλικία. Κάποιες τεχνικές παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής από κάποιες άλλες. Η λαπαροσκοπική χειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης έχει βιβλιογραφικά από τα μικρότερα ποσοστά υποτροπών, είναι ταχύτατη, τελείως αναίμακτη, με μια μόλις ημέρα νοσηλείας και σχεδόν σε ελάχιστες μέρες, επαναφορά στη φυσιολογική δραστηριότητα, ενώ με τη μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου δίδεται μεγάλη προσοχή στην ορχική αρτηρία, η οποία απαιτείται να μην τραυματίζεται για την καλή βιωσιμότητα και λειτουργικότητα του σύστοιχου όρχεος. Η συγκεκριμένη χειρουργική ομάδα αριθμεί στο ιστορικό της έναν τεράστιο αριθμό ανάλογων επεμβάσεων. Ας σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης κιρσοκήλης με τις άλλες χειρουργικές μεθόδους, ο ασθενής φέρει 2 τομές, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ με τη λαπαροσκοπική, από 3 μικρές οπές διορθώνονται ταυτόχρονα και οι 2 κιρσοκήλες (δεξιά κιρσοκήλη – αριστερή κιρσοκήλη).