Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή

λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομήΗ λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή σε μικρούς περιφερικούς όγκους, όπου δεν απαιτείται η αφαίρεση όλου του οργάνου ή η απλή ογκεκτομή, απαιτεί λεπτότατους χειρουργικούς χειρισμούς, εξαίρεση του όγκου επί υγιών ορίων και πολύ καλή αιμόσταση. Μέχρι τώρα στον ελληνικό χώρο, η ανοικτή χειρουργική ήταν η μόνη χειρουργική μέθοδος. Από το 2004, η συγκεκριμένη λαπαροσκοπική ουρολογική ομάδα, έχοντας αποκτήσει την κατάλληλη εκπαίδευση στο εξωτερικό, εφαρμόζει τη συγκεκριμένη επέμβαση λαπαροσκοπικά, αποφεύγοντας τη μεγάλη νοσηρότητα, που συνοδεύει μια μεγάλη οσφυϊκή τομή και τους μετεγχειρητικούς πόνους. Το δυσκολότερο σημείο της επέμβασης αποτελεί ο αποκλεισμός της νεφρικής αιμάτωσης κατά τη διάρκεια εκτομής του όγκου και συρραφής του νεφρικού παρεγχύματος, διότι δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 20-30 λεπτά (χρόνος ψυχρής ισχαιμίας). Διάρκεια ισχαιμίας του νεφρού άνω των 30 λεπτών μπορεί να επιφέρει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας του εναπομείναντος νεφρικού παρεγχύματος. Αυτό σημαίνει πως η χειρουργική ομάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε αυτό το διάστημα, κάτι που απαιτεί συντονισμό, εμπειρία και καλή γνώση της επέμβασης, και αυτό θεωρούμε πως προσφέρουμε και στο δικό μας κέντρο.

Η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται 2 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.

Δείτε το σχετικό βίντεο: