Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή

λαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομήΛαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομή – Πλεονεκτήματα και αποτελέσματα

Η ριζική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης για θεραπεία του διηθητικού καρκίνου αυτής συνοδεύεται από την ταυτόχρονη εξαίρεση του προστάτη στον άνδρα και πολλές φορές της μήτρας και των εξαρτημάτων στη γυναίκα, όπως και με την ταυτόχρονη αφαίρεση των λεμφαδένων της πυέλου.

Η λαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομή έφερε επανάσταση στο χώρο της ουρολογίας, εκεί όμως όπου ο όγκος είναι εντοπισμένος στο όργανο (αρχικού σταδίου).
Με την τεχνική αυτή κατορθώνεται η αφαίρεση όλων των παραπάνω οργάνων λαπαροσκοπικά και στη συνέχεια με μια πολύ μικρή τομή επιτυγχάνεται η εκτροπή των ούρων, μειώνοντας σημαντικότατα τη νοσηρότητα ενός τέτοιου πολύ μεγάλου χειρουργείου. Ο ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, η επαναφορά της λειτουργίας του εντέρου, το μεταβολικό stress, το αισθητικό αποτέλεσμα, η διάρκεια νοσηλείας (6-7 ημέρες) και η επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες αποτελούν τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής ριζικής κυστεκτομής. Απαιτείται υψηλή χειρουργική εξειδίκευση της χειρουργικής ομάδας, εφαρμόζεται επί σειρά ετών στην κλινική μας, με υψηλότατα και ασφαλή ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το υψηλό ποσοστό πρώιμης εγκράτειας των ούρων σε περίπτωση δημιουργίας νέας κύστης (νεοκύστης) από έντερο, εφόσον διατηρούνται οι δομές του σφιγκτηριακού μηχανισμού. Παρόμοια, σε περιπτώσεις νεότερων ανδρών, είναι εφικτή η διατήρηση των νευρικών δεματίων που είναι υπεύθυνα για την επανάκτηση της στυτικής λειτουργίας με τη λαπαροσκοπική μέθοδο.