Θεραπεία Λιθίασης - Διαθερμική Νεφρολιθοτριψία Με Laser

Θεραπεία Λιθίασης Ουροδόχου Κύστης, Ουρητήρα Και Νεφρου Με Laser- Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

λιθοτριψία με laserΗ ενδοσκοπική λιθοτριψία με laser αποτελεί τη νεότερη καινοτομία στο ενδοσκοπικό κομμάτι της ουρολογίας για απαλλαγή της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού (ουρητήρας κυρίως και λιγότερο νεφρική πύελος) από λίθους, ακόμα και ευμεγέθεις, όσο ψηλά και αν βρίσκονται (με τη βοήθεια του ημι-άκαμπτου και εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου), καθώς και για τη διουρηθρική αφαίρεση ευμέγεθων λίθων ουροδόχου κύστης. Η συγκεκριμένη ενδοσκοπική ομάδα αριθμεί μια πραγματική πληθώρα τέτοιων περιστατικών λιθίασης. Ανώδυνη μέθοδος, διάρκεια νοσηλείας με μια διανυκτέρευση.

Επίσης, αντικείμενο εμπειρίας των συγκεκριμένων χειρουργών αποτελεί και η διαδερμική νεφρολιθοτριψία για την αφαίρεση ευμέγεθων λίθων (κοραλλιοειδών) μέσα από τις νεφρικές κοιλότητες, πραγματοποιώντας κατακερματισμό των λίθων αυτών μέσω μικρής δερματικής οπής. Διάρκεια νοσηλείας 48 ώρες, ανώδυνη μέθοδος.

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει ευμεγέθης λίθος στην πύελο του νεφρού και όταν αυτή είναι διατεταμένη ή προβάλλει εκτός του νεφρού (εξωνεφρική πύελος) είναι εφικτή η λαπαροσκοπική ή ρομποτικά υποβοηθούμενη μέσω του συστήματος daVinci διατομή της νεφρικής πυέλου και αφαίρεση ακέραιου του λίθου, προσφέροντας έτσι την απαλλαγή του ασθενούς από αυτόν σε μία και μόνο χειρουργική συνεδρία. Απαιτείται 1-2 ημέρες νοσηλείας, με ελάχιστο ή ανύπαρκτο μετεγχειρητικό άλγος καθότι δεν υπάρχει τομή αλλά μόνο οπές, η πιθανότητα μετάγγισης αίματος είναι σχεδόν μηδαμινή και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες ταχύτατη. Ας σημειωθεί πως για την εν λόγω τεχνική, η ομάδα μας έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο στο παγκόσμιο συμπόσιο της λιθίασης στο Dubai τον Δεκέμβριο του 2012.