Ο Δρ Γεώργιος Ν. Κυριάκου στο 14th Meeting of the EAU Robotic Urology Section

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2017, ο Δρ Γεώργιος Ν Κυριάκου συμμετείχε στο 14th Meeting of the EAU Robotic Urology Section, που έλαβε χώρα στην πόλη Brudges του Βελγίου. Κατά τη διάρκεια του ετήσιου αυτού Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου, ο ιατρός αντάλλαξε απόψεις με Ευρωπαίους και Αμερικανούς ουρολόγους για πολλές και διάφορες ρομποτικές επεμβάσεις στην ουρολογία, που άπτονται ογκολογικών παθήσεων, διορθωτικών-επανορθωτικών επεμβάσεων, συγγενών ανωμαλιών ουροποιητικού και ουρογυναικολογίας, αναφορικά στην εξέλιξη των τεχνικών, βελτίωσης των αποτελεσμάτων και ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας στο χώρο της ρομποτικής στην ουρολογία.