Πολύπλοκες Ρομποτικές Επεμβάσεις Πλαστικής Αποκατάστασης Ουρητήρα

NEA ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ρομποτικές Επεμβάσεις Ουρητήρα

Αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων με ρομποτική χειρουργική

Το ρομποτικό σύστημα daVinci, εκτός από τη συμβολή του στην ογκολογία του ουροποιητικού συστήματος (ριζική προστατεκτομή, κυστεκτομή, μερική νεφρεκτομή), έχει αποδώσει τα μέγιστα στη βελτιστοποίηση και αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων, με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο και τάχιστη ανάρρωση των ασθενών με τη μικρότερη ταλαιπωρία σε απώλειες αίματος και πόνο.
Ένα από αυτά τα μη ογκολογικά προβλήματα αποτελεί το στένωμα του ουρητήρα. Ο ουρητήρας αποτελεί ένα σωληνοειδές όργανο, το οποίο μεταφέρει τα ούρα από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη.

Σε κάποιες περιπτώσεις ο ουρητήρας μπορεί να παρουσιάσει στένωμα στην πορεία του, και αυτό συνήθως συμβαίνει πέρα από συγγενή αίτια, και από απόφραξη από όγκους ή μεταστάσεις σε λεμφαδένες κυρίως λαγόνιους (της λεκάνης), αλλά και από ενσφηνωμένη πέτρα για μεγάλο διάστημα που έχει τραυματίσει το τοίχωμά του είτε και ιατρογενώς κατά τη διάρκεια πχ κατακερματισμού λίθου ή αφαίρεση όγκου ενδοσκοπικά με laser.
αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων
αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων
Όταν το στένωμα είναι χαμηλά, τότε μπορούμε να σηκώσουμε την κύστη ψηλά και να μεταφύτεύσουμε τον ουρητήρα στην υγιή του διάμετρο παρακάμπτοντας το στένωμα.
Όταν το στένωμα είναι πιο ψηλά, παλαιότερα αφαιρείτο ο νεφρός ή πραγματοποιούνταν η λεγόμενη αυτομεταμόσχευση. Τώρα όμως μπορούμε να πάρουμε αιματούμενο μόσχευμα από την ουροδόχο κύστη, να το σωληνοποιήσουμε όπως τον ουρητήρα και να το ενώσουμε με τον υγιή ουρητήρα, καλύπτοντας το κενό, δηλαδή το παθολογικό στενωμένο τμήμα ουρητήρα.

Στο Ιατρικό Αθηνών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η τεχνική αυτή με ρομποτικό τρόπο. Η επέμβαση διήρκησε 2,5 ώρες. Δεν υπήρξε απώλεια αίματος. Ο ασθενής δε χρησιμοποίησε αναλγητικά και εξήλθε τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. Η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο νέος αυτός σε ηλικία ασθενής μπορεί να απολαμβάνει τη διασφαλισμένη άριστη λειτουργικότητα του νεφρού του, η οποία απειλείτο.
Στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού αθηνών προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά αποτελέσματα οποιασδήποτε ογκολογικής και μη επέμβασης, όπως και όσον αφορά την αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων, με τον πιο άρτιο και σύγχρονο βιοιατρικό εξοπλισμό και τη διαρκή μελέτη, εγκυρότητα και εμπειρία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χειρουργικής ομάδας, διατηρώντας συνεχή, καθημερινή και καρποφόρα διασύνδεση με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού.

αποκατάσταση ουρολογικών παθήσεων