Καρκίνος προστάτη – Ρομποτική ριζική προστατεκτομή και ρομποτικό Focal One

Καρκίνος προστάτη – ρομποτική ριζική προστατεκτομή και ρομποτικό Focal One

Ο προστάτης αποτελεί έναν αδένα ανατομικά δυσπρόσιτο -πίσω από την ηβική σύμφυση- ο οποίος συμβάλλει στη γονιμότητα του σπέρματος.

Ο καρκίνος προστάτη αποτελεί το συχνότερο καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό. Ευτυχώς όμως, η βιολογική εξέλιξη του καρκινώματος αυτού είναι βραδεία και η πρόγνωση αρκετά καλή σε σχέση με άλλους καρκίνους. Αυτό εξαρτάται και από το βαθμό επιθετικότητας του νεοπλάσματος και το στάδιο.

 

Αναφορικά στην ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου προστάτη παίζει ρόλο η σωστή βιοψία. Αυτή όχι μόνο θα πρέπει να είναι κατευθυνόμενη αλλά να υπάρχει και μια χαρτογράφηση του προστάτη. Για να εξηγηθεί πιο αναλυτικά, επειδή η νόσος του προστάτη συνήθως είναι πολυεστιακή (διάσπαρτη σε διάφορα σημεία), καλό είναι να γνωρίζουμε σε ποια και πόσα σημεία υπάρχει νόσος, κάτι που παίζει ρόλο μετέπειτα στη στρατηγική της χειρουργικής τεχνικής (γνωρίζοντας ποια είναι η θέση του καρκίνου και αν βρίσκεται κοντά στην κάψα μπορούμε με μεγαλύτερη ογκολογική ασφάλεια να διατηρήσουμε τα υπεύθυνα νεύρα για τη στύση.
Η βιοψία του προστάτη θα πρέπει να γίνεται με το σύστημα fusion, που υπάρχει σε ορισμένα κέντρα, όπως και στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών. Αυτή πραγματοποιείται είτε μέσω του ορθού (διορθικά), είτε πιο εξελιγμένα από το περίνεο (διαπερινεϊκά), μέθοδος πολύ πρόσφατη και στον ελληνικό χώρο στο Κέντρο μας. Η τελευταία αποτελεί μέθοδο πιο άσηπτη διότι η βελόνη δεν περνάει μέσα από το ορθό που είναι αποικισμένο με μικρόβια, ενώ η βελόνη μπορεί να φτάσει και σε πιο δυσπρόσιτες θέσεις του προστάτη όπου η βελόνη μέσω του ορθού αδυνατεί. Και οι 2 διαδικασίες επιτελούνται με τη χρήση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής προστάτη. Αυτή αποτελεί μια ειδική μαγνητική τομογραφία, η μόνη εξέταση που μπορεί να δώσει πληροφορίες για το που υπάρχουν ύποπτες περιοχές και η βελόνη να κατευθυνθεί εκλεκτικά.
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα ψευδώς αρνητικών βιοψιών, που μπορεί να συμβούν όταν υπάρχουν μικρές εστίες και οι οποίες δε καθίστανται ορατές με τη μέχρι τώρα μόνη χρήση των υπερήχων στις βιοψίες.

Η απόλυτη ένδειξη θεραπευτικής χειρουργικής σε μη μεταστατικό καρκίνο προστάτη αποτελεί η ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Παγκόσμια και βιβλιογραφικά, η μέθοδος αυτή έχει παγιωθεί ως ο χρυσός κανόνας, και είναι γνωστό ότι υπερτερεί στην πρώιμη απόκτηση της εγκράτειας ούρων και επανάκτηση της στυτικής λειτουργίας. Επίσης, διαφαίνεται ότι τα χειρουργικά όρια της προστατεκτομής είναι πιο υγιή (καθαρότερα από καρκίνο) από την κλασική ανοικτή προστατεκτομή.

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξέλιξης της ρομποτικής χειρουργικής στο Κέντρο μας, τα ποσοστά των λειτουργικών αποτελεσμάτων στην εγκράτεια και στύση είναι θεαματικά. Περαιτέρω, η διασύνδεση του Κέντρου μας με ογκολογικά κέντρα στην Ευρώπη και Αμερική έχει προχωρήσει στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή σε περιπτώσεις ασθενών με τοπικά προχωρημένη νόσο, ακόμα και ολιγομεταστατική (μέχρι 3 μεταστατικές εστίες σε οστά) με ταυτόχρονο εκτεταμένο καθαρισμό λεμφαδένων. Έχει αποδειχτεί πως ο συνδυασμός ρομποτικής προστατεκτομής με ακτινοθεραπεία και φάρμακα όχι μόνο παρατείνει την επιβίωση αλλά συνδυάζει και πολύ καλή ποιότητα ζωής στον προχωρημένο καρκίνο προστάτη.

Επανάσταση στο χώρο της ρομποτικής θεραπευτικής στον καρκίνο προστάτη αποτελεί η εστιακή θεραπεία – Focal One.Ρομποτική προστατεκτομή - Focal One

H μέθοδος αυτή υφίσταται κι εφαρμόζεται χρόνια στο Κέντρο μας που αποτελεί και το μόνο Κέντρο σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελεί ρομποτικό σύστημα που διαμέσου του ορθού στέλνει υπερηχητικά κύματα στον προστάτη αδένα.
Αυτοί οι υπέρηχοι μετατρέπονται σε θερμοκρασία 85 βαθμών Κελσίου και νεκρώνουν τα καρκινικά κύτταρα.
Ο ασθενής εξέρχεται αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα. Η εστιακή θεραπεία του προστατικού καρκίνου δεν επηρεάζει την εγκράτεια ούρων, ενώ μπορεί να επηρεάσει τη στύση σε πολύ μικρά ποσοστά. Σε ήπιας και μέτριας επιθετικότητας καρκίνο έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας με τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Η τελευταία παρόλα αυτά παραμένει ο χρυσός κανόνας.
Οι ενδείξεις της εστιακής θεραπείας με Focal One αποτελούν:
-Aσθενείς προχωρημένης ηλικίας, όπου ο προστατικός καρκίνος δε θα τους απειλήσει ως επιβίωση (>68 ετών)
-Ασθενείς που δε δύναται να λάβουν νάρκωση κάτω από τις συνθήκες της ρομποτικής προστατεκτομής
-Ασθενείς που είχαν επιλέξει ακτινοθεραπεία και παρουσιάζουν υποτροπή του καρκίνου
-Υπό τη συναίνεσή τους, νεότεροι ασθενείς με ελάχιστη νόσο, που θέλουν απαραίτητα τη διατήρηση της στυτικής τους ικανότητας
Ας σημειώθεί πως αν μετά από εστιακή θεραπεία με FocalOne παρουσιαστεί υποτροπή του καρκίνου, μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη φορά Focal One, όπως και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία όπως ρομποτική προστατεκτομή ή ακτινοβολία.