Ρομποτική αφαίρεση λεμφαδενικών μεταστάσεων

Καινοτομία στην χειρουργική αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του όρχεος: ρομποτική αφαίρεση λεμφαδένων – λεμφαδενικών μεταστάσεων!

Οι όρχεις αποτελούν τον αδένα του άρρενος όπου παράγονται τα σπερματοζωάρια και η κύρια πηγή των ανδρικών ορμονών.
Ο καρκίνος του όρχεος προσβάλλει κατ’εξοχήν νεαρούς άνδρες. Αποτελεί ένα νεόπλασμα που εξελίσσεται ταχύτατα αλλά και ταυτόχρονα ένας όγκος που υπακούει άριστα σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Δυστυχώς, αν ο καρκίνος του όρχεος δημιουργήσει μεταστάσεις, αυτές κατεξοχήν θα εμφανιστούν σε λεμφαδένες γύρω από την αορτή και την κάτω κοίλη φλέβα, μεγάλα αγγεία που αποτελούν συνέχεια των αγγείων που εκφύονται και καταφύονται στην καρδιά. Αυτές οι λεμφαδενικές μεταστάσεις κατά το πλείστον υποχωρούν μετά από χημειοθεραπεία, αλλά κάποιες φορές παραμένουν υπολλείμματα μαζών. Αν αυτές οι μάζες δεν αφαιρεθούν χειρουργικά, ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου και υποτροπής αυτής πολύ μεγάλος.

Μέχρι τώρα, οι λεμφαδενικές αυτές μεταστάσεις αφαιρούνταν χειρουργικά με τεράστια τομή στην κοιλιακή χώρα
και μεγάλη μετεγχειρητική νοσηρότητα (απώλειες αίματος, επώδυνο τραύμα, μετεγχειρητικές κήλες στην περιοχή της κοιλιακής μεγάλης τομής και πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο).

Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών, ως πρότυπο κέντρο προηγμένης ρομποτικής χειρουργικής, έχουν πραγματοποιηθεί ρομποτικά με επιτυχία επεμβάσεις αφαίρεσης λεμφαδενικών μεταστάσεων σε άρρενες με καρκίνο όρχεος.
Η αφαίρεση λεμφαδένων πραγματοποιείται με απλές οπές απ’όπου εισάγονται τα ρομποτικά εργαλεία-χωρίς τομή! Επιτελείται εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός των μεγάλων αγγείων γύρω από τα οποία έχουν δημιουργηθεί οι μεταστάσεις, βοηθούμενοι ως χειρουργοί τα μέγιστα από τη μεγέθυνση του οπτικού πεδίου και την εργονομία των ρομποτικών κινήσεων των εργαλείων. Η αφαίρεση λεμφαδένων συνοδεύεται από ελάχιστες έως μηδαμινές απώλειες αίματος, και το σημαντικότερο: ο ασθενής δε βιώνει πόνο και ταλαιπωρία, κινητοποιείται άμεσα την επόμενη ημέρα, εξέρχεται του νοσοκομείου επίσης την επόμενη ημέρα, δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μετεγχειρητικής κήλης εφόσον δεν έχει τομή, oύτε διαπύησης τραύματος εφόσον φέρει μόνο οπές.

Σημαντικό πλεονέκτημα με τη ρομποτική χειρουργική!!!
Ένα μειονέκτημα που έχει ο καθαρισμός των λεμφαδένων γύρω από την αορτή αποτελεί η παλίνδρομη εκσπερμάτιση, δηλαδή η παλινδρόμηση του σπέρματος προς τα μέσα και όχι η έξοδός του, διότι τραυματίζονται νευρικές δομές –συμπαθητικές άλυσοι – υπεύθυνες για τη σωστή εκσπερμάτιση.
Χάρη στη μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου και την εργονομία κινήσεων και σταθερότητας των χειρουργικών εργαλείων, ταυτοποιούνται αυτές οι λεπτές νευρικές δομές και αποφεύγεται με μεγαλύτερη και καλύτερη προσέγγιση ο τραυματισμός τους, με αποτέλεσμα μικρότερη πιθανότητα παλίνδρομης εκσπερμάτισης. Αυτό καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό καθότι οι ασθενείς αυτοί είναι ως επί το πλείστον νέοι, άρα διαφυλάσσεται και η ψυχολογική τους ισορροπία και η δυνατότητα τεκνοποίησης.
Aς σημειωθεί πως χάρη στα παραπάνω πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, σε όλες τις ογκολογικές επεμβάσεις του ουροποιητικού όπου είναι επιβεβλημένος εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, όπως καρκίνος ουροδόχου κύστης, καρκίνος προστάτη ή και μερικές φορές νεφρού, έχει παρατηρηθεί πως με τη ρομποτική προσέγγιση αφαιρείται μεγαλύτερος αριθμός λεμφαδένων, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό στην καλύτερη εκρίζωση της νόσου.