Ρομποτική χειρουργική του καρκίνου νεφρού

Μεγάλη εξέλιξη στη ρομποτική χειρουργική του καρκίνου νεφρού – ρομποτική μερική νεφρεκτομή

Ο νεφρός, ως γνωστόν, αποτελεί όργανο «καθαρισμού» του αίματος από τις αποβαλλόμενες άχρηστες τοξικές ουσίες.
Χωρίς νεφρούς η ζωή καθίσταται αδύνατη. Με έναν νεφρό ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, αρκεί αυτός να λειτουργεί σωστά. Στην ενήλικη ζωή όμως και όσο αυτή προχωράει, ο νεφρός μπορεί να απωλέσει λειτουργικότητα από υποκείμενα νοσήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κάπνισμα, παχυσαρκία, ρευματικά νοσήματα κλπ.
Αν δύναται λοιπόν, σε οποιαδήποτε παθολογία του νεφρού που χρήζει χειρουργικής παρέμβασης, να διατηρούμε τη νεφρική μονάδα προσφέρουμε τα μέγιστα στον ασθενή ώστε να διατηρήσει μια φυσιολογική και διασφαλισμένη νεφρική λειτουργία.
Το 90% των όγκων του νεφρού είναι κακοήθεις.
Το σημαντικό προληπτικό βήμα όμως, χάρη στη συχνή χρήση των υπερήχων ως check up, αποτελεί το γεγονός πως πλείστοι των όγκων του νεφρού ανακαλύπτονται τυχαία και σε μη μεταστατικά στάδια. Επίσης, αν κάποιος χειρουργηθεί για όγκο νεφρού σε αυτά τα αρχικά στάδια, αγγίζει τα ποσοστά ίασης, μιας και η εξαίρεση του όγκου είναι η πιο σημαντική και ριζική θεραπεία.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν συνήθης η ριζική αφαίρεση όλου του νεφρού. Κατόπιν, με την εξέλιξη της χειρουργικής και την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας, το ενδιαφέρον στράφηκε στην μερική αφαίρεση του νεφρού-μερική νεφρεκτομή, για όγκους κυρίως μέχρι 4 εκατοστά.
Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής ώθησε τους χειρουργούς που ασχολούνται με την ογκολογία του νεφρού, στην εκτομή μεγαλύτερων όγκων, ακόμα και μέχρι 7 εκατοστά, κυστικών όγκων που είναι πιο εύθρυπτοι και όγκων που βρίσκονται σε δύσκολες θέσεις όπως στον άνω πόλο του νεφρού και τελείως πίσω προς τη ράχη.

Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και προσφορά στους ασθενείς τα τελευταία χρόνια η υψηλή ποιότητα της ρομποτικής χειρουργικής στην ογκολογία του νεφρού διατηρώντας το νεφρό ακόμα και σε μεγάλους όγκους μέχρι 7 εκατοστά σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται. Σημαντικό πλεονέκτημα της προσφοράς του κέντρου μας αποτελεί η χρήση του ρομποτικού υπέρηχου.
Αυτός κυρίως εφαρμόζεται σε όγκους εσωτερικούς-ενδοφυτικούς, που δεν εξέχουν του φλοιού του νεφρού, δεν είναι ορατοί, αλλά με τη χρήση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου των υπερήχων με ρομποτικό τσιπ, τους εντοπίζουμε, κατευθυνόμαστε εκλεκτικά και τους αφαιρούμε διατηρώντας έτσι τη νεφρική μονάδα, που αλλιώς θα είχε θυσιαστεί.