ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας, Ιατρικό Αθηνών Δρ. Γεώργιος Κυριάκου, Διευθυντής Ουρολόγος, MD, PhD, FEBU

Ρομποτική Χειρουργική & Καρκίνος Νεφρού

Ο καρκίνος νεφρού αποτελεί μια νεοπλασματική νόσο, όπου στα αρχικά στάδια είναι ιάσιμη, με σημαντικότερη θεραπεία τη χειρουργική εξαίρεσή του.
Η εξέλιξη στη ρομποτική χειρουργική μας ώθησε στην πραγματοποίηση καινοτόμων επεμβάσεων αναφορικά στον καρκίνο νεφρού. Η τρισδιάστατη εργονομία των ρομποτικών εργαλείων, η μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου καθώς και η χρήση του ρομποτικού υπέρηχου σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη εμπειρία της ρομποτικής χειρουργικής ομάδας κατάφεραν να μας οδηγήσουν τις περισσότερες φορές στην αφαίρεση του νεφρικού όγκου με ταυτόχρονη διατήρηση του νεφρού. Μέχρι στιγμής, μερική νεφρεκτομή πραγματοποιούνταν για περιφερικούς όγκους μέχρι 4 εκατοστά.

καρκίνος νεφρού

Ρομποτική Χειρουργική & Καρκίνος Νεφρού: Τι καινοτομίες καταφέραμε χάρη στα πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνικής;
1. Να αφαιρούμε μεγάλους όγκους μέχρι 7-8 εκατοστά διατηρώντας το νεφρό
2. Να εξαιρούμε πιο κεντρικούς στα νεφρικά αγγεία όγκους, χωρίς να διαταράσσουμε την αιμάτωση του νεφρού


3. Xάρη στη χρήση του ρομποτικού υπέρηχου, αφαιρούμε όγκους ενδοφυτικούς, δηλαδή όγκους που δεν εξέχουν από την επιφάνεια του νεφρού, άρα μη ορατούς, εντοπίζοντάς τους απευθείας με τον υπέρηχο. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ παλαιότερα θα έπρεπε να αφαιρέσουμε όλο το μισό του νεφρού με τον καρκίνο, άρα και αρκετό υγιή νεφρό, με αυτή τη μέθοδο οδηγούμαστε απευθείας στο νεόπλασμα διατηρώντας υγιή νεφρό.


4. Να εξαιρούμε ταυτόχρονα περισσότερους από έναν όγκους με διατήρηση του νεφρού.
Υπάρχει πιθανότητα ένας νεφρικός καρκίνος να έχει 2 εστίες, όπως και κάποια σύνδρομα πχ Von Hipel Lidau, όπου να υπάρχουν πολλαπλοί όγκοι σε κάθε νεφρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο ασθενής να διατηρήσει τους νεφρούς του. Έχουμε επιτύχει ακόμα και αφαίρεση 5 όγκων από τον ίδιο νεφρό με διατήρηση αυτού, χειρουργεία πολύ προηγμένα ανά τον κόσμο.

καρκίνος νεφρού πολλαπλοί όγκοι

Αν έχουμε καταφέρει λοιπόν σε αυτές τις παθήσεις να αφαιρέσουμε κλινικά σημαντικούς όγκους, πχ >1,5 εκατοστό, όλοι οι ασθενείς αυτοί έχουν ευοίωνο μέλλον (πέρα από τη διεθνή βιβλιογραφία έχουμε μεγάλη εμπειρία με παρόμοιους ασθενείς). Πέρα από τη διατήρηση της νεφρικής μονάδας σε σχέση με τον καρκίνο νεφρού, έχουμε πάει κι ένα μεγάλο βήμα ακόμη παραπέρα: στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο νεφρού με καρκινικό θρόμβο στην κάτω κοίλη φλέβα. Πρόκειται για θρόμβο που παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα και επεκτείνεται σε ένα μεγάλο αγγείο που εκφύεται από την καρδιά, την κάτω κοίλη φλέβα.

Kάποτε αυτό το χειρουργείο απαιτούσε την παρουσία αγγειοχειρουργών, πολύ μεγάλη κοιλιακή τομή και μεγάλες απώλειες αίματος. Ρομποτικά, έχουμε καταφέρει να αφαιρούμε όχι μόνο τον εκτεταμένο καρκίνο του νεφρού, αλλά να αφαιρούμε και τον καρκινικό θρόμβο από την κάτω κοίλη φλέβα, χωρίς ο ασθενής να μεταγγιστεί (πολύ μικρές απώλειες αίματος) και χωρίς τομές!!! Ας σημειωθεί πως τέτοια χειρουργεία πραγματοποιούνται σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα, όπως και το δικό μας, με πολύ καλή διαγνωστική προσέγγιση, χρήση ρομποτικού υπέρηχου, πολύ καλή ανατομική γνώση των μεγάλων αγγείων και συντονισμένη χειρουργική ρομποτική ομάδα. Μετά την επέμβαση είναι πολύ σημαντικό πως οι ασθενείς αυτοί παραμένουν ελεύθεροι νόσου για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαντικό για την περαιτέρω φαρμακευτική θεραπεία τους.