Ρομποτικά Υποβοηθούμενος Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Κακοήθεις παθήσεις στις οποίες επιβάλλεται λεμφαδενικός καθαρισμός, κυρίως των λαγονίων αλλά και υψηλότερα στην αορτή, μπορούν πλέον να αφαιρεθούν και ρομποτικά, αποφεύγοντας τεράστιες τομές στους ασθενείς αυτούς που συνήθως είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αφαίρεσή τους απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία αλλά και τόλμη εκ μέρους του χειρουργού, καθότι δουλεύει πάνω στα μεγάλα αγγεία σε έναν κλειστό χώρο μέσω βέβαια της οθόνης του μόνιτορ. Η συγκεκριμένη ουρολογική ομάδα έχει εμπειρία στις επεμβάσεις αυτές, που σχετίζονται με μεταστάσεις στους λεμφαδένες κυρίως της πυέλου.

Αφαίρεση λεμφαδένων απαιτείται πάρα πολλές φορές στις ουρολογικές παθήσεις.

Σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο προστάτη ή σε προστατικό καρκίνο μέτριας και άνω επιθετικότητας, όπως Gleason score 4+3 και πάνω, απαιτείται αφαίρεση λεμφαδένων λαγόνιων, θυροειδών και προϊερών, γενικότερα λεμφαδένων της πυέλου (λεκάνης). Έχει διαγνωστική και τελευταία μελετάται και ίσως θεραπευτική σημασία. Εκεί όμως που πάντα απαιτείται και, έχει μεγάλη σημασία στην επιβίωση, είναι στο διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Πιο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός και μόνο από χειρουργούς που έχουν γνώση και εμπειρία σε αυτόν απαιτείται στον μεταστατικό καρκίνο του όρχεος.

Ο καρκίνος του όρχεος προσβάλλει κατ’εξοχήν νεαρούς άνδρες. Αποτελεί ένα νεόπλασμα που εξελίσσεται ταχύτατα αλλά και ταυτόχρονα ένας όγκος που υπακούει άριστα σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Δυστυχώς, αν ο καρκίνος του όρχεος δημιουργήσει μεταστάσεις, αυτές κατεξοχήν θα εμφανιστούν σε λεμφαδένες γύρω από την αορτή και την κάτω κοίλη φλέβα, μεγάλα αγγεία που αποτελούν συνέχεια των αγγείων που εκφύονται και καταφύονται στην καρδιά. Αυτές οι λεμφαδενικές μεταστάσεις κατά το πλείστον υποχωρούν μετά από χημειοθεραπεία, αλλά κάποιες φορές παραμένουν υπολλείμματα μαζών. Αν αυτές οι μάζες δεν αφαιρεθούν χειρουργικά, ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου και υποτροπής αυτής πολύ μεγάλος.

λεμφαδενικός καθαρισμός

Μέχρι τώρα, οι λεμφαδενικές αυτές μεταστάσεις αφαιρούνταν χειρουργικά με τεράστια τομή στην κοιλιακή χώρα και…

λεμφαδενικός καθαρισμός

…μεγάλη μετεγχειρητική νοσηρότητα (απώλειες αίματος, επώδυνο τραύμα, μετεγχειρητικές κήλες στην περιοχή της κοιλιακής μεγάλης τομής και πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο).λεμφαδενικός καθαρισμός

Στο Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών, ως πρότυπο κέντρο προηγμένης ρομποτικής χειρουργικής, έχουν πραγματοποιηθεί ρομποτικά με επιτυχία πολλές επεμβάσεις αφαίρεσης λεμφαδενικών μεταστάσεων σε άρρενες με καρκίνο όρχεος.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με απλές οπές απ’όπου εισάγονται τα ρομποτικά εργαλεία-χωρίς τομή! Ακολουθεί εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός των μεγάλων αγγείων γύρω από τα οποία έχουν δημιουργηθεί οι μεταστάσεις, επωφελούμενοι ως χειρουργοί τα μέγιστα από τη μεγέθυνση του οπτικού πεδίου και την εργονομία των ρομποτικών κινήσεων των εργαλείων. Οι επεμβάσεις αυτές συνοδεύονται από ελάχιστες έως μηδαμινές απώλειες αίματος, και το σημαντικότερο: ο ασθενής δε βιώνει πόνο και ταλαιπωρία, κινητοποιείται άμεσα την επόμενη ημέρα, εξέρχεται του νοσοκομείου επίσης την επόμενη ημέρα, δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μετεγχειρητικής κήλης  εφόσον δεν έχει τομή, ούτε διαπύησης τραύματος εφόσον φέρει μόνο οπές.

λεμφαδενικός καθαρισμός

Σημαντικό πλεονέκτημα με τη ρομποτική χειρουργική!!!

Ένα μειονέκτημα που έχει ο καθαρισμός των λεμφαδένων γύρω από την αορτή αποτελεί η παλίνδρομη εκσπερμάτιση, δηλαδή η παλινδρόμηση του σπέρματος προς τα μέσα και όχι η έξοδός του, διότι τραυματίζονται νευρικές δομές –συμπαθητικές άλυσοι – υπεύθυνες για τη σωστή εκσπερμάτιση.

Χάρη στη μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου και την εργονομία κινήσεων και σταθερότητας των χειρουργικών εργαλείων, ταυτοποιούνται αυτές οι λεπτές νευρικές δομές και αποφεύγεται με μεγαλύτερη και καλύτερη προσέγγιση ο τραυματισμός τους, με αποτέλεσμα μικρότερη πιθανότητα παλίνδρομης εκσπερμάτισης. Αυτό καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό καθότι οι ασθενείς αυτοί είναι ως επί το πλείστον νέοι, άρα διαφυλάσσεται και η ψυχολογική τους ισορροπία και η δυνατότητα τεκνοποίησης.

Aς σημειωθεί πως χάρη στα παραπάνω πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, σε όλες τις ογκολογικές επεμβάσεις του ουροποιητικού όπου είναι επιβεβλημένος εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, όπως καρκίνος ουροδόχου κύστης, καρκίνος προστάτη, καρκίνος του όρχεος ή και μερικές φορές νεφρού, έχει παρατηρηθεί πως με τη ρομποτική προσέγγιση αφαιρείται μεγαλύτερος αριθμός λεμφαδένων, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό στην καλύτερη εκρίζωση της νόσου.