Ρομποτικά Υποβοηθούμενος Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Κακοήθεις παθήσεις στις οποίες επιβάλλεται αφαίρεση λεμφαδένων, κυρίως των λαγονίων αλλά και υψηλότερα στην αορτή, μπορούν πλέον να αφαιρεθούν και ρομποτικά, αποφεύγοντας τεράστιες τομές στους ασθενείς αυτούς που συνήθως είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αφαίρεσή τους απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία αλλά και τόλμη εκ μέρους του χειρουργού, καθότι δουλεύει πάνω στα μεγάλα αγγεία σε έναν κλειστό χώρο μέσω βέβαια της οθόνης του μόνιτορ. Η συγκεκριμένη ουρολογική ομάδα έχει εμπειρία στις επεμβάσεις αυτές, που σχετίζονται με μεταστάσεις στους λεμφαδένες κυρίως της πυέλου.

Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την επόμενη ημέρα της επέμβασης, κάτι που δεν υφίσταται με την ανοικτή προσπέλαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.
Η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.