Λαπαροσκοπικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός

λαπαροσκοπικός λεμφαδενικός καθαρισμόςΛαπαροσκοπικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Κακοήθεις παθήσεις στις οποίες επιβάλλεται αφαίρεση λεμφαδένων, κυρίως των λαγονίων αλλά και υψηλότερα στην αορτή, μπορούν πλέον να αφαιρεθούν λαπαροσκοπικά, αποφεύγοντας τεράστιες τομές στους ασθενείς αυτούς που συνήθως είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Η λαπαροσκοπική αφαίρεσή τους απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία αλλά και τόλμη εκ μέρους του χειρουργού, καθότι δουλεύει πάνω στα μεγάλα αγγεία σε έναν κλειστό χώρο μέσω βέβαια της οθόνης του μόνιτορ. Η συγκεκριμένη ουρολογική ομάδα έχει εμπειρία στις επεμβάσεις αυτές, που σχετίζονται με μεταστάσεις στους λεμφαδένες κυρίως της πυέλου.

Ο λαπαροσκοπικός λεμφαδενικός καθαρισμός επιτρέπει στον ασθενή να εξέρχεται του νοσοκομείου την επόμενη ημέρα της επέμβασης, κάτι που δεν υφίσταται με την ανοικτή προσπέλαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.