Ρομποτική κυστεκτομή

Ρομποτική Κυστεκτομή - Ριζική Αφαίρεση Ουροδόχου κύστης

Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Ριζική Κυστεκτομή

Μια μεγάλη συνεισφορά της ρομποτικής, στην ουρολογική ογκολογία, αποτελεί η χρησημοποίηση της στην αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Ευτυχώς, το 90% των καρκίνων της κύστης αποτελούν τα θηλώματα, τα οποία συνιστούν επιφανειακό καρκίνο και για τα οποία αρκεί η αφαίρεσή τους μέσα από την ουρήθρα και η ενδεχόμενη έγχυση φαρμάκων τοπικά μέσα στην κύστη για μείωση του ποσοστού υποτροπών.
Ο διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί τη μειονότητα των νεοπλασμάτων αυτής, πλην όμως συνιστά ένα σοβαρό ογκολογικό πρόβλημα.
Η διενέργεια της χειρουργικής αντιμετώπισης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θεραπευτικό βήμα στην εκρίζωση ει δυνατόν της νόσου.
κύστη

Προεγχειρητική χημειοθεραπεία: SOS

Αξιοσημείωτο όμως στην όλη επιτυχή θεραπευτική φαρέτρα της νόσου αυτής, σύμφωνα με τα διεθνή guidelines, αποτελεί η χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο. Ο διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστης συνιστά έναν από τους όγκους του ανθρώπινου σώματος, όπου η προεγχειρητική χημειοθεραπεία προσφέρει τα μέγιστα στην επιτυχή εκρίζωση της νόσου με το χειρουργείο, ενώ αντίθετα αν πραγματοποιηθεί άμεσα κυστεκτομή και μετά χημειοθεραπεία, τα αποτελέσματα κρίνονται υποδεέστερα. Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία συνήθως διαρκεί 3 μήνες, ενώ γενικά είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς.

καρκινικά κύτταρα

Συνεργασία ειδικοτήτων

Αυτό που έχουμε κατορθώσει στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών είναι ο υψηλός αριθμός τέτοιων πολύπλοκων επεμβάσεων με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και πολλά επιτυχή αποτελέσματα. Ο διηθητικός καρκίνος της κύστης αποτελεί ένα σύμπλοκο πολλών ειδικοτήτων: ουρολόγου, ογκολόγου, ακτινοθεραπευτή, ακτινολόγου, αναισθησιολόγου. Μόνο η συνεργασία αυτών των ειδικοτήτων μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα στη δύσκολη αυτή νόσο, κάτι που εφαρμόζεται παγκοσμίως, όπως και στην κλινική μας.
Η ρομποτική κυστεκτομή έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη διεγχειρητική, αλλά και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών μας.

Ρομποτική κυστεκτομή

Συνίσταται στην αφαίρεση της ουροδόχου κύστης και του προστάτη στον άνδρα (ρομποτική ριζική κυστεοπροστατεκτομή), της κύστης με τα γυναικολογικά εξαρτήματα στη γυναίκα.

Εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός: SOS

Σημαντικότατο παράγοντα καλύτερης πρόγνωσης στους ασθενείς αυτούς αποτελεί ο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, δηλαδή η όσο δυνατόν πληρέστερη αφαίρεση των λεμφαδένων της πυέλου (λεκάνης). Το γεγονός αυτό έχει και προγνωστική θεραπευτική αξία, διότι οι λεμφαδένες αυτής της περιοχής αποτελούν πρώτιστο σημείο ακόμα και μικροσκοπικής μετάστασης του καρκίνου της κύστης. Με τη ρομποτική χειρουργική, την εργονομία των εργαλείων, την τρισδιάστατη άποψη και μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου, κατορθώνουμε να αφαιρούμε πολύ υψηλό αριθμό λεμφαδένων με ελάχιστη νοσηρότητα (αποφυγή λεμφοκηλών, δηλαδή συλλογών υγρής λέμφου σαν κύστεις), που μπορεί να ταλαιπωρεί τους ασθενείς αυτούς.

Ρομπότ

Οφέλη ρομποτικής προσέγγισης

Η μεγάλη εμπειρία στο χώρο της χειρουργικής αυτής έχει μόνο θετικά να προσφέρει στον ασθενή. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αφαιρούνται όλα αυτά τα όργανα στη λεκάνη του ασθενούς, θα μπορέσει να εκτιμήσει πως όλα αυτά πραγματοποιούνται με ελάχιστο πόνο λόγω έλλειψης τομών, ελάχιστη απώλεια αίματος (σπάνια μεταγγίζονται οι ασθενείς-μετάγγιση αίματος θεωρείται επιπλοκή), μειωμένα ποσοστά μετεγχειρητικού παραλυτικού ειλεού, καθότι χρόνοι επέμβασης και ταλαίπωρες κινητοποιήσεις εντέρου αποφεύγονται με τη ρομποτική και το κυριότερο άμεση κινητοποίηση ασθενών από την επόμενη ημέρα, εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για το καρδιοαναπνευστικό σύστημα, την αποφυγή θρομβώσεων και την ταχύτερη κινητοποίηση του εντέρου.

Ρομποτική χειρουργική

Εκτροπή των ούρων

Από εκεί και μετά, χειρουργικά στον ίδιο χρόνο, θα πρέπει να αποκατασταθεί η εκτροπή των ούρων. Εφόσον αφαιρείται η ουροδόχος κύστη, τα ούρα θα πρέπει να εξέρχονται με κάποιο τρόπο. Η πιο απλή τεχνική είναι η απευθείας εμφύτευση των ουρητήρων στο δέρμα, οι λεγόμενες ουρητηροστομίες. Ναι μεν δεν πειράζεται καθόλου το έντερο στην περίπτωση αυτή και η επέμβαση αποπερατώνεται γρήγορα, οι δε ουρολοιμώξεις όμως αποτελούν συχνό φαινόμενο. Η τεχνική αυτή συνιστάται σε ηλικιωμένους ασθενείς, ώστε να ταλαιπωρούνται λιγότερο επεμβατικά, ασθενείς με πτωχή πρόγνωση, με ιστορικό χειρουργείων στην κοιλία ειδικά στο έντερο, όπως και προβλήματα καρδιοαναπνευστικού τα οποία επιβάλλουν τη συντόμευση του χειρουργείου.
Δημοφιλέστατη εκτροπή των ούρων αποτελεί η εκτροπή κατά Bricker. Μια μικρή έλικα λεπτού εντέρου βγαίνει στο δέρμα σαν στόμα και από εκεί φεύγουν τα ούρα σε σακουλάκι ( οι ουρητήρες εμφυτεύονται σε αυτό το μικρό απομονωμένο εντερικό τμήμα). Οι ασθενείς στην αρχή στο άκουσμα ότι θα φέρουν εξωτερικό σάκο απογοητεύονται. Θα πρέπει όμως να έχουν πλήρη ενημέρωση της συνθήκης αυτής, κατανοώντας ότι σχεδόν δε θα αλλάξει τίποτα στη ζωή τους. Οι ουρολοιμώξεις πρώτον είναι σπάνιες. Απώλειες ούρων δε θα υπάρχουν διότι ο μικρός αυτός σάκος είναι στεγανός. Δε φαίνεται στους γύρω του, που ζούν ή εργάζονται μαζί τους. Δύνανται να κυκλοφορούν άνετα και να έχουν οιαδήποτε δραστηριότητα. Μπορούν να κολυμπούν, να αθληθούν. Και το κυριότερο: διασφαλίζεται η καλή ποιότητα της νεφρικής λειτουργίας. Η απορρόφηση των παραγόντων των ούρων από αυτό το πολύ μικρό τμήμα του εντέρου είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει τοξικά τους νεφρούς.

Μεγάλα ποσοστά διατήρησης στυτικής ικανότητας

Σε ασθενείς σεξουαλικά ενεργούς, η ρομποτική κυστεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με γενναία διατήρηση των στυτικών νεύρων, καθότι πάσχει η κύστη και όχι ο προστάτης, αρκεί η ρομποτική ομάδα να γνωρίζει καλά την πολύπλοκη ανατομία του πλούσιου αυτού νευρικού δικτύου. Τα ποσοστά επιτυχούς διατήρησης της στύσης στην κλινική μας είναι εφάμιλλα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας.

Η Τρίτη επιλογή αποτελεί η δημιουργία καινούριας κύστης (νεοκύστη). Αυτή δημιουργείται από μεγάλο τμήμα εντέρου, που παύει τη λειτουργία του ως έντερο και μετατρέπεται σε αποθήκη ούρων. Ο ασθενής ουρεί πάλι από την ουρήθρα.
Ρομποτική ριζική κυστεκτομή

Πάνω απ’όλα η ποιότητα ζωής των ασθενών

Παρότι στην εκτροπή ούρων κατά Bricker ο ασθενής φέρει σακουλάκι, η πλειονότητα των ασθενών επιλέγει τη μέθοδο αυτή μετά ενδελεχή πληροφόρηση αυτών και των συγγενών τους. Οι περισσότεροι των ουρολόγων που ασχολούνται με τις επεμβάσεις αυτές, όπως κι εμείς, κρίνουμε πως αυτή η εκτροπή ούρων έχει τις λιγότερες επιπλοκές στο μέλλον και διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.

SOS. Πρέπει να ενημερωθεί όμως διεξοδικά για όλα τα παρακάτω:

– Yπάρχει περίπτωση η κύστη αυτή να μην αδειάζει (δεν έχει το μυ που συσπά την πραγματική κύστη), οπότε ο ασθενής θα πρέπει να πιέζει την κοιλιά του ή ακόμα και να αυτοκαθετηριάζεται
– Να υπάρχει ακράτεια ούρων (απαιτείται προστασία με πάνες)
– Να συμβαίνουν συχνές ουρολοιμώξεις
– Να στενέψει το σημείο της ένωσης των ουρητήρων με τη νέα κύστη και να απαιτηθεί επανεπέμβαση
– Λόγω απορρόφησης των ούρων στη νέα κύστη από έντερο, μπορεί να εμφανιστεί νεφρική ανεπάρκεια
– Αυξάνονται τα ποσοστά μετεγχειρητικού ειλεού

Ρομποτική ριζική κυστεκτομή

Διαβάστε Ακόμη