ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη:
Υβριδική τεχνική για τη διατήρηση της εγκράτειας, της στυτικής ικανότητας και της ασφαλούς ογκολογικής έκβασης στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή.

Υβριδική τεχνική καρκίνου του προστάτη
Υβριδική τεχνική καρκίνου του προστάτη

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τη διενέργεια της ριζικής προστατεκτομής στον καρκίνο προστάτη με τη χρήση του ρομπότ daVinci.

Όλες οι προσπάθειες αποσκοπούν στο καλό ογκολογικό αποτέλεσμα αλλά και στη διατήρηση των λειτουργικών, όπως στην πρώιμη εγκράτεια των ούρων και στην επανάκτηση της στυτικής λειτουργίας.

Στο Ιατρικό Αθηνών χρησιμοποιούνται δυο κύριες τεχνικές. Η retrograde τεχνική και η τεχνική Retzius sparing.
Η μεν πρώτη παρέχει ασφαλή ογκολογικά αποτελέσματα και καλά αποτελέσματα στην εγκράτεια και στύση.
Η δεύτερη πιθανόν καλύτερα αποτελέσματα στην ταχύτερη εγκράτεια των ούρων αλλά ελαφρώς (βιβλιογραφικά) περισσότερα θετικά χειρουργικά όρια (δηλαδή στα όρια εκτομής υπάρχουν περισσότερα ποσοστά εύρεσης καρκίνου) όταν αυτός έχει εστίες στην πρόσθια επιφάνεια του προστάτη.
Και οι 2 τεχνικές παγκοσμίως αποδεκτές και εφαρμόσιμες.

Το πρώτιστο στον καρκίνο προστάτη είναι η εξαίρεση αυτού και των σπερματοδόχων κύστεων με υγιή τα όρια εξαίρεσης και ελεύθερα από καρκίνο. Αυτό διατηρεί το PSA μηδενικό και μειώνει τα ποσοστά υποτροπής του καρκίνου.
Μέσα σε όλες αυτές τις προσπάθειες βελτίωσης των ογκολογικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων ταυτόχρονα της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών υιοθετήσαμε την υβριδική τεχνική.

Η υβριδική τεχνική αποτελεί συνδυασμό των 2 παραπάνω τεχνικών. Συνδυάζει την οπίσθια τεχνική για την καλύτερη διατήρηση των στυτικών νεύρων αλλά και την εγκράτεια των ούρων με την πρόσθια προσπέλαση για τη μείωση των θετικών χειρουργικών ορίων (όρια άνευ καρκίνου).
Για την καλύτερη διατήρηση και πρώιμη ανάκτηση της εγκράτειας διατηρούμε τις δομές πάνω και γύρω από το σφιγκτήρα, ώστε η ουρήθρα να μην παραμείνει ελεύθερη και κινητή (αν κινητό κολόβωμα της ουρήθρας μειώνεται η πρώιμη εγκράτεια των ούρων).

Ας σημειωθεί ότι αυτή η εξελιγμένη τεχνική διδάσκεται και στο Κέντρο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής χειρουργικής εκπαίδευσης στο IRCAD/EITS Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου.

Γεώργιος Ν. Κυριάκου, MD, PhD, FEBU
Διευθυντής Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας, Ιατρικό Αθηνών
Έμμισθο Διδακτικό Μέλος Ιατρικής Σχολής Στρασβούργου, IRCAD/EITS

Διαβάστε Ακόμη