Ρομποτική χειρουργική του καρκίνου νεφρού

Ρομποτική χειρουργική του καρκίνου νεφρού Μεγάλη εξέλιξη στη ρομποτική χειρουργική του καρκίνου νεφρού – ρομποτική μερική νεφρεκτομή Ο νεφρός, ως γνωστόν, αποτελεί όργανο «καθαρισμού» του αίματος από τις αποβαλλόμενες άχρηστες τοξικές ουσίες. Χωρίς νεφρούς η ζωή...

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή Με τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή επιτυγχάνεται να αφαιρείται ο κακοήθεις όγκος στο νεφρό, με διατήρηση μέρους του νεφρού. Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή – Όγκος Νεφρού Η εξέλιξη της ουρολογικής ογκολογίας...

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ... Ασθενής μόλις 43 ετών εισήχθη στην κλινική μας προς αντιμετώπιση κυστικού όγκου περίπου 2,5 εκατοστών τελείως εσωτερικά στον αριστερό νεφρό (ενδοφυτικός όγκος), πολύ μακριά από την εξωτερική επιφάνεια αυτού και σε...

Ρομποτική Αφαίρεση Κύστης Νεφρού

Ρομποτική Αφαίρεση Κύστης Νεφρού Μεγάλες απλές νεφρικές κύστεις του νεφρού, οι οποίες προκαλούν πιεστικά φαινόμενα στις νεφρικές κοιλότητες ή χρόνιο άλγος ή υπέρταση, λόγω πίεσης στα νεφρικά αγγεία, έχουν ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης. Η εξαίρεση κύστης νεφρού...

Ρομποτική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή

Ρομποτική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος). Η ριζική αφαίρεσή του μέσω του...