Εξαιρετικά αποτελέσματα διατήρησης του νεφρού σε όγκους ακόμη και ευμεγέθεις με τη ρομποτική χειρουργική

Εξαιρετικά αποτελέσματα διατήρησης του νεφρού σε όγκους ακόμη και ευμεγέθεις με τη ρομποτική χειρουργική. Ο καρκίνος ή γενικότερα οι όγκοι νεφρού παλαιότερα αντιμετωπίζονταν με ριζική αφαίρεση όλου του νεφρού. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκε η μερική αφαίρεση του...

Καρκίνος νεφρού και ρομποτική χειρουργική

Ρομποτική χειρουργική του καρκίνου νεφρού Ρομποτική Χειρουργική Καρκίνου Νεφρού Ο νεφρός, αποτελεί όργανο καθαρισμού του αίματος από τις αποβαλλόμενες άχρηστες τοξικές ουσίες. Χωρίς νεφρούς η ζωή καθίσταται αδύνατη. Με έναν νεφρό ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, αρκεί...

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή Με τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή επιτυγχάνεται να αφαιρείται ο κακοήθεις όγκος στο νεφρό, με διατήρηση μέρους του νεφρού. Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή – Όγκος Νεφρού Η εξέλιξη της ουρολογικής ογκολογίας...

Πρωτοποριακή Ρομποτική Επέμβαση στο Νεφρό

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ... Ασθενής μόλις 43 ετών εισήχθη στην κλινική μας προς αντιμετώπιση κυστικού όγκου περίπου 2,5 εκατοστών τελείως εσωτερικά στον αριστερό νεφρό (ενδοφυτικός όγκος), πολύ μακριά από την εξωτερική επιφάνεια αυτού και σε...

Ρομποτική Αφαίρεση Κύστης Νεφρού

Ρομποτική Αφαίρεση Κύστης Νεφρού Μεγάλες απλές νεφρικές κύστεις του νεφρού, οι οποίες προκαλούν πιεστικά φαινόμενα στις νεφρικές κοιλότητες ή χρόνιο άλγος ή υπέρταση, λόγω πίεσης στα νεφρικά αγγεία, έχουν ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης. Η αφαίρεση κύστης νεφρού...

Ρομποτική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή

Ρομποτική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος). Η ρομποτική ριζική νεφρεκτομή μέσω του...