Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Με τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή επιτυγχάνεται να αφαιρείται ο κακοήθεις όγκος στο νεφρό, με διατήρηση μέρους του νεφρού.

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή – Όγκος Νεφρού

Η εξέλιξη της ουρολογικής ογκολογίας επεκτάθηκε στη χειρουργική του νεφρού, με την ρομποτική μερική νεφρεκτομή να καταφαίρνει την αφαίρεση του όγκου με διατήρηση του νεφρού. Έχει καταδειχθεί από πολλές μελέτες πως άνθρωποι που διατηρούν και τις 2 νεφρικές μονάδες ζουν περισσότερο και καλύτερα από αυτούς που έχουν ένα νεφρό. Επίσης, από την ογκολογική σκοπιά του θέματος, ασθενείς με καρκίνο νεφρού μέχρι 7 εκατοστά έχουν την ίδια πρόγνωση και επιβίωση είτε αφαιρεθεί μόνο ο όγκος και διατηρηθεί ο νεφρός είτε αφαιρεθεί ολόκληρος ο νεφρός. Υφίστανται ενδείξεις όμως, όπως:

Ανοιχτή χειρουργική

Ενδείξεις μερικής νεφρεκτομής

– Απόλυτες: ανατομικός ή λειτουργικός μονήρης νεφρός
– Σχετικές: α) συνθήκες που μπορεί να απειλήσουν τη μελλοντική λειτουργικότητα του ετερόπλευρου νεφρού, πχ Σακχαρώδης διαβήτης, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση κλπ
β) κληρονομικές παθήσεις με υψηλό κίνδυνο προσβολής από όγκο και των δυο νεφρών, πχ νόσο Von-Hippel Lindau

Όμως, αν θέλουμε να μιλάμε για προηγμένη ουρολογική χειρουργική θα πρέπει να γίνεται πάντα προσπάθεια να διατηρείται ο νεφρός.

Πέρα από αυτά, η βιοτεχνολογία με την εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής αποτελεί ένα εξαιρετικό όπλο στη φαρέτρα της ογκολογίας του νεφρού. Εξάλλου, οι απόλυτες ενδείξεις στην εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής αποτελούν ο καρκίνος προστάτη (ρομποτική ριζική προστατεκτομή) και ο καρκίνος νεφρού (ρομποτική μερική νεφρεκτομή).

Μερική Νεφρεκτομή

Σε τι υπερτερεί η ρομποτική έναντι της ανοικτής μερικής νεφρεκτομής

– Αποφυγή εκτεταμένου τραύματος
– Ελάχιστη κατανάλωση αναλγητικών
– Μειωμένες απώλειες αίματος (σπάνιες μεταγγίσεις-μετάγγιση αποτελεί επιπλοκή)
– Ταχύτατη κινητοποίηση την επόμενη μέρα (σημαντικότατη για το καρδιοαναπνευστικό του ασθενούς, την αποφυγή θρομβώσεων και τη γρήγορη κινητοποίηση του εντέρου)
– Μέσος όρος νοσηλείας 48 ώρες
– Αποφυγή μετεγχειρητικών κηλών λόγω έλλειψης τομής

Τομές ανοιχτής νεφρεκτομής
Τομές Μερικής Νεφρεκτομής

Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα….

Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή πραγματοποιείται διεθνώς σε μικρούς σχετικά όγκους (μέχρι 4 εκατ.) και μακριά από τα αγγεία του νεφρού. Η αφαίρεση μεγαλύτερων όγκων (μέχρι και 7 εκατοστά) και κοντά στα μεγάλα αγγεία απαιτεί απόλυτη εμπειρία, συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας, συγχρονισμό αποφασιστικών χειρουργικών κινήσεων και ταχύτητας, και εξαιρετικά εκπαιδευμένο αναισθησιολογικό team, ώστε να μην ισχαιμίσει ο νεφρός. Αυτή η χειρουργική τακτική με την εμπειρία και οργάνωση πολλών ετών κατέστησε την κλινική μας ως ένα εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης καρκίνου νεφρού.

Σημαντικό απόκτημα και όπλο: διεγχειρητικός ρομποτικός υπέρηχος

Ένα σύγχρονο κέντρο ρομποτικής χειρουργικής αντιμετώπισης νεφρικών όγκων θα πρέπει να διαθέτει τα τελευταία βιοτεχνολογικά επιτεύγματα-χειρουργικά εξαρτήματα, για να αποδώσει την καλύτερη, υπερπροηγμένη δυνατή θεραπευτική λύση στον ασθενή. Όπως ειπώθηκε, οι νεφρικοί όγκοι πλέον μέχρι 7 εκατοστά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ει δυνατόν με εκτομή αυτών και διατήρηση της νεφρικής μονάδας.
Υπάρχουν όμως όγκοι, που πολλές φορές δεν προβάλλουν έξω από την επιφάνεια του νεφρού για να είναι ορατοί (ενδοφυτικοί όγκοι). Υπάρχει επίσης περίπτωση ένας καρκίνος νεφρού να επεκτείνεται πιο βαθιά στο εσωτερικό του νεφρού και τότε έχει υπέρτατη σημασία να προκαθοριστούν τα όριά του (για να είναι ριζική επί υγιούς η αφαίρεσή του). Και στις δυο αυτές περιπτώσεις, ένας μικρός υπέρηχος που εισέρχεται στην κοιλία από ένα ρομποτικό τροκάρ (οπή), χρησιμοποιείται από τον ρομποτιστή χειρουργό ουρολόγο, κατευθύνεται στην επιφάνεια του νεφρού, εντοπίζει το νεφρικό καρκίνο και τον οριοθετεί.

υπέρηχος
Ακριβώς τότε μαρκάρονται από το χειρουργό τα όρια του νεφρικού όγκου και αυτός εκτέμνεται ριζικά επί υγιούς, ώστε να μην παραμείνουν υπολλειμματικά κακοήθη κύτταρα. Το Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών αποτελεί μια από τις ελάχιστες κλινικές στην Ελλάδα που διαθέτει ρομποτικό υπέρηχο.
Ακριβώς τότε μαρκάρονται από το χειρουργό τα όρια του νεφρικού όγκου και αυτός εκτέμνεται ριζικά επί υγιούς, ώστε να μην παραμείνουν υπολλειμματικά κακοήθη κύτταρα. Το Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Αθηνών αποτελεί μια από τις ελάχιστες κλινικές στην Ελλάδα που διαθέτει ρομποτικό υπέρηχο.

Σύνδρομο Von Hippel Lindau

Επίσης, σε περίπτωση συνδρόμου πολλαπλών όγκων και στους 2 νεφρούς, θα πρέπει πάση θυσία να διατηρούνται οι νεφροί, ώστε ο ασθενής να μην υποβάλλεται σε ακρωτηριαστικά χειρουργεία ολικής αφαίρεσης νεφρού και να παραμείνει ΆΝΕΦΡΟΣ! Έτσι, στον ασθενή αυτόν πραγματοποιείται ρομποτική μερική νεφρεκτομή και ο ασθενής διατηρεί τους νεφρούς του, ενώ και το επίπεδο διαβίωσής του εξαιρετικό, καθώς και η ελπίδα του για μακρά επιβίωση υπαρκτή με ποιότητα ζωής.
Ας σημειωθεί πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα , αφαιρέσαμε εκλεκτικά 3 όγκους από τον ίδιο νεφρό με διατήρηση αυτού σε ασθενή με το παραπάνω σύνδρομο!

Σε τι υπερτερεί η ρομποτική έναντι της λαπαροσκοπικής μερικής νεφρεκτομής

Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή αποτελεί εναλλακτική θεραπεία μερικής νεφρεκτομής για μικρούς όγκους ως ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Θα μπορούσε εύλογα να ερωτήσει κάποιος γιατί να επιλέξει μεταξύ των 2 μεθόδων τη ρομποτική.
Οι παρακάτω εξηγήσεις δίνουν την απάντηση:
– O χειρουργός θα πρέπει να έχει εξαιρετική εκπαίδευση στους λαπαροσκοπικούς χειρισμούς
– Οι ραφές που δημιουργούν στεγανότητα αναφορικά στη διαφυγή αίματος και ούρων μετά την εκτομή του όγκου εφαρμόζονται τεχνικά πολύ δυσκολότερα και με περισσότερη χρονική διάρκεια σε σχέση με τη ρομποτική τεχνική, λόγω κακής εργονομίας των λαπαροσκοπικών εργαλείων
– Ο χρόνος λοιπόν ισχαιμίας του νεφρού επιμηκύνεται κι αυτό επιδεινώνει τη μετέπειτα λειτουργικότητά του
– Αποτελεί προβληματική τεχνική για όγκους που δεν προβάλλουν από την επιφάνεια του νεφρού (ενδοφυτικοί όγκοι)
– Αφαιρείται συνήθως περισσότερο υγιές παρέγχυμα νεφρού σε σχέση με τη ρομποτική, λόγω περιορισμένου άξονα κινήσεων των λαπαροσκοπικών εργαλείων

Πρωτοποριακές χειρουργικές στο χώρο του εκτεταμένου καρκίνου νεφρού!

Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή με ταυτόχρονη αφαίρεση ευμέγεθους καρκινικού θρόμβου από την κάτω κοίλη φλέβα. Πρωτοποριακή επέμβαση στο Ιατρικό Αθηνών για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Σε κάποιες περιπτώσεις πιο επιθετικού καρκίνου ή πιο προχωρημένου εξελικτικού σταδίου, ο όγκος μπορεί να δημιουργήσει καρκινικό θρόμβο, ο οποίος καταλαμβάνει τη νεφρική φλέβα ή ακόμα να επεκταθεί στην κάτω κοίλη φλέβα, το μεγαλύτερο φλεβικό κλάδο που κατεβαίνει από την καρδιά και απάγει το αίμα από όλη την κοιλία και τα κάτω άκρα. Αν αυτό συμβεί τότε ο ασθενής παρουσιάζει οίδημα των κάτω άκρων και δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος (συμφόρηση). Για να αποσυμφορηθεί λοιπόν η κυκλοφορία του αίματος αλλά και για να παραταθεί η επιβίωση του ασθενούς (μερικές φορές σημαντικά), απαιτείται η ταυτόχρονη αφαίρεση του νεφρού αλλά και του καρκινικού θρόμβου.

Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Πρώτη φορά στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έλαβε χώρα ανάλογη επέμβαση με το ρομποτικό σύστημα daVinci σε άνδρα ασθενή ηλικίας 69 ετών που ήρθε ειδικά από το εξωτερικό στο Κέντρο της Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας του Ιατρικού Αθηνών. Η χειρουργική αυτή διαδικασία απαιτεί πέρα από εμπειρία, ειδική αγγειοχειρουργική γνώση, εκπαίδευση και εξοικείωση στην ανατομία των μεγάλων αγγείων, αποκτηθείσα εξειδίκευση της ρομποτικής ομάδας του παραπάνω κέντρου. Ας σημειωθεί πως η επέμβαση αυτή παλιότερα, αλλά ακόμα και τώρα σε πολλά κέντρα του εξωτερικού, πραγματοποιείται με τεράστια διακοιλιακή τομή και συμβολή αγγειοχειρουργών, εκτός των ουρολόγων. Όταν όμως μια χειρουργική ομάδα ασχολείται και έχει την εμπειρία αυτού του αντικειμένου, η χρήση του ρομπότ και η εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών, μαζί με την τρισδιάστατη και εργονομική προσφορά του ρομπότ, την ακρίβεια των ρομποτικών εργαλείων και τη γνώση από πλευράς των ρομποτιστών χειρουργών, καθιστά την επέμβαση αυτή αναίμακτη και ταχείας ανάρρωσης.
Ο ασθενής μας δε χρειάστηκε να μεταγγιστεί, την ίδια ημέρα σιτίστηκε, την επόμενη κινητοποιήθηκε και την 3η μετεγχειρητική ημέρα εξήλθε του νοσοκομείου χωρίς πλέον αναλγητική αγωγή. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία ανέδειξε τον ασθενή ελεύθερο νόσου.
Το Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας ανανεώνεται συνεχώς με νέες πρωτοπορίες στο χώρο της ρομποτικής ουρολογίας και ογκολογίας, ακολουθώντας επάξια τις προηγμένες χώρες του εξωτερικού, προσφέροντας στον έλληνα αλλά και ξένο ασθενή τα μέγιστα στο χώρο της χειρουργικής με ευσυνειδησία και επιστημονική αρτιότητα.
Η χειρουργική αυτή αποτελεί δείγμα εξελιγμένου και προοδευτικού ρομποτικού ουρολογικού χειρουργικού επιτεύγματος!

Διαβάστε Ακόμη

Παθήσεις / Καρκίνος Νεφρών - Αίτια- Συμπτώματα-Θεραπεία

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος).