Ρομποτική Ριζική Νεφρεκτομή, Νεφροουρητηρεκτομή

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος). Η ριζική αφαίρεσή του μέσω του ρομποτικού συστήματος daVinci (ρομποτική ριζική νεφρεκτομή), η οποία απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία, λεπτότατους χειρισμούς και για τους παραπάνω λόγους, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος πως ο νεφρός βρίσκεται πλησίον μεγάλων αγγείων (αορτή, κάτω κοίλη φλέβα) αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης εκπαίδευσης και αποκτηθείσας εμπειρίας από τη συγκεκριμένη χειρουργική ομάδα με άριστα αποτελέσματα, όσον αφορά στην επιβίωση των ασθενών με εντοπισμένο καρκίνο νεφρού.

Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και σε καρκίνο του ουροθηλίου της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού (νεφρικές κοιλότητες, ουρητήρας), όπου εκτός από τη ριζική εξαίρεση του νεφρού απαιτείται και η εξαίρεση όλου του ουρητήρα (ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή). Και στις 2 επεμβάσεις η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται 2 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.

Η τρισδιάστατη άποψη του χειρουργικού πεδίου, η σταθερότητα και ακρίβεια των ρομποτικών βραχιόνων και οι πολλαπλοί άξονες κινήσεων προσφέρουν τα μέγιστα γι’ αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση, το δε κόστος έχει ελαττωθεί προσφέροντας πολύ λογικά οικονομικά πακέτα νοσηλείων.

Διαβάστε Ακόμη

Παθήσεις / Καρκίνος Νεφρών - Αίτια- Συμπτώματα-Θεραπεία

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να τύχει ίασης, η οποία κατορθώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τη ριζική χειρουργική εξαίρεσή του (ο νεφρός και ο όγκος του με όλο το περινεφρικό λίπος).